ทีโอทีปรับแผนลงทุนใหม่

พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมไม่อนุมัติแผนการปรับปรุงคุณภาพบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มเติมปี 2557 จำนวน 130,000 ราย วงเงิน 2,000 ล้านบาท เนื่องจากแผนยังมีรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปจัดทำรายละเอียดใหม่ โดยเฉพาะแผนการเงินที่ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ

          นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดได้รับทราบปัญหาการลงทุนระบบเคเบิลใยแก้วใต้น้ำระหว่างประเทศซึ่งเป็นวงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่ทีโอทีไม่สามารถเสนอโครงการเพื่ออนุมัติลงทุนได้ จึงต้องปรับแผนการลงทุนใหม่ โดยโครงการลงทุนเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ 3 เส้นทาง รวมมูลค่า 5,900 ล้านบาท คือ 1 เอเซีย-ญี่ปุ่น 2.เอเชีย-แอฟริกา-ยุโรป 3.เอเชีย-ตะวันออกกลาง-ยุโรป รวมถึงแผนการปรับปรุงคุณภาพอินเตอร์เน็ตด้วย

          "ทีโอทีต้องทบทวนการแผนการลงทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เปลี่ยนจากการร่วมลงทุนเป็นการซื้อไปก่อน แม้ต้นทุนจะแพง แต่ก็ต้องทำจนกว่าสถานการณ์การเมืองจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพราะหากไม่แก้ปัญหาก็จะกระทบต่อการให้บริการอินเตอร์เน็ตของทีโอที และกระทบต่อรายได้ของทีโอทีอีกด้วย สำหรับโครงการลงทุนของทีโอทีที่อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติการลงทุน ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 2 ล้านรายหรือโครงการเอฟทีทีเอ็กซ์ วงเงิน 32,000 ล้านบาท โครงการเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ 5,900 ล้านบาทโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม 2,800 ล้านบาท รวมวงเงิน 40,700 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อยังไม่มี ครม.ที่จะอนุมัติวงเงินลงทุนให้ทีโอทีจึงต้องปรับแผนการลงทุนใหม่ เพื่อให้ธุรกิจของทีโอทีเดินหน้าต่อไปได้"