จัสมินฟาด 851ล้าน รายได้สูงแซงต้นทุน

          จัสมินเปิดกำไรโต 9.8%รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุน-ค่าใช้จ่ายลูกค้ามากขึ้นต่อเนื่อง

          บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล(JAS) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรกปี 2557 มีกำไรสุทธิ 851 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.12 บาท เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท หรือ 9.8% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ

          775 ล้านบาท หรือ 0.11 บาทต่อหุ้น

          กำไรที่ดีขึ้นมาจากบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท คิดเป็น 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียว

          กันปีก่อน ที่มีรายได้รวม 2,717 ล้านบาท

          รายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 88% มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB)และบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต (TTTI)ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,667 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 2,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน351 ล้านบาท คิดเป็น 15.2%

          สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของ TTTI มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 60,699 ราย ขยายตัวต่อเนื่องจากจำนวน60,181 ราย ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกปีนี้ลูกค้าที่ใช้บริการมีทั้งสิ้นประมาณ1.484 ล้านราย

          ด้านกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสแรกปีนี้จำนวน 908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท หรือ 16.7% จาก 778 ล้านบาท เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

          ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงาน เมื่อหักรายการสำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของบริษัทย่อยจำนวน 2 ล้านบาท สำรองหนี้สงสัยจะสูญของ TTTI จำนวน 38 ล้านบาท การบันทึกเรื่องภาษี(Deferred Tax) ของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 17 ล้านบาท

          บริษัทมีอัตรากำไรก่อนหักภาษีดอกเบี้ย และค่าเสื่อม(EBITDA Margin)ในไตรมาสแรกปีนี้ 56.8% เพิ่มขึ้นจากจำนวน 55% ในช่วงเดียวกันปีก่อน

          ก่อนหน้านี้ ผู้บริหาร JAS ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดตั้งกองทุนมูลค่า 7 หมื่นล้านบาทจะเกิดกำไรพิเศษ 3 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจเข้าเก็งกำไรหุ้น JAS และล่าสุดราคาหุ้นปิดคงที่ที่ระดับ 8.30 บาท