หัวเว่ยทุ่ม475ล.เปิดม่านศูนย์"5จี"ดันไทยฮับดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ "ดีอีเอส"ดันดีป้า ผนึกกำลังหัวเว่ยเปิดศูนย์ ไทยแลนด์ 5จี อีไอซีเร่งพลิกโฉมทุกอุตสาหกรรมสู่ ดิจิทัล เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5จี ผสานความร่วมมือของทั้งระบบนิเวศ ให้ประเทศไทยพร้อม เดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล หวังทำหน้าที่ เป็นแซนด์บ็อกซ์ช่วยพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล สำหรับแอพฯและบริการของอุตสาหกรรมในประเทศ
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ศูนย์ไทยแลนด์ 5จี อีโคซิสเต็มส์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (อีไอซี) ที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) แห่งนี้ได้รับ การสนับสนุนจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด ด้วยเงินลงทุน มากกว่า 475 ล้านบาท โดยมีบทบาท สำคัญในการเป็นพื้นที่ทดลองการนำ เทคโนโลยี 5จี ไปใช้ในภาคธุรกิจ และบริการต่างๆ เช่น บริการทางการ แพทย์ด้วย, การเกษตรอัจฉริยะด้วย เทคโนโลยี, ระบบท่าเรืออัจฉริยะ, การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี, ระบบการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเป็นต้น
          โดยศูนย์ฯ แห่งนี้จัดจัดตั้งขึ้น เพื่อผลักดันระบบนิเวศ 5จี อย่างครบ วงจรและเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านดิจิทัลของไทยโดยนำเทคโนโลยี อันทันสมัยอย่างคลาวด์, ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนอกจากนี้ ศูนย์ 5จีอีไอซียังมุ่งยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคลากรด้านไอซีทีของไทยให้พร้อมต่อยอดในระดับสากล
          นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหารหัวเว่ย กล่าวว่า การลงทุน มูลค่า 475 ล้านบาทในการพัฒนาศูนย์ 5จีอีไอซีจะนำมาซึ่งโซลูชัน 5จี แบบ ครบวงจร,พื้นที่ทดลองและการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี 5จี กับกลุ่มพันธมิตร หัวเว่ยยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพธุรกิจเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพของไทยปีละ กว่า 100 ราย
          โดยนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ในหลากหลายอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ศูนย์ไทยแลนด์ 5จี อีไอซีเป็นศูนย์ฯแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนการจัดตั้งศูนย์ฯแห่งนี้จึง นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนา เทคโนโลยี 5จีในประเทศไทยไปจนถึงในระดับภูมิภาค