“ดีอีเอส”ดึง”ทีโอท”เพิ่มจุดฟรีไวไฟชุมชน ให้บริการอีก10แห่ง

“ดีอีเอส” ดึง TOT ทำงานร่วม CAT ปูทางก่อนควบรวมฯ ประเดิมโครงการให้บริการฟรี WiFi ในชุมชนเมือง เพิ่มอีก 10 แห่ง จากเดิมให้ CAT ทำ 10 แห่ง รวมเป็น 20 แห่ง คาดเริ่มใช้ ต.ค.นี้ นำร่อง “สำเพ็ง” พื้นที่แรก
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ประชุมมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด ในโอกาสที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญปี 2564 ของกระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดทิศทางเพื่อมุ่งสร้างการปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) ในการทำงาน
          โดยนำโครงการแต่ละหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงกันได้มาทำร่วมกัน นำทักษะของแต่ละหน่วยงานมาต่อยอดโครงการ เพิ่มความรู้และทักษะให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้รับประโยชน์ มีการติดตามผลและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์หลังโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
          สำหรับโครงการที่เห็นได้ชัดเจนตามปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานดังกล่าว ได้แก่ โครงการ Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพฯ และภูมิภาค ขณะนี้ได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT สำรวจและคัดเลือกจำนวน 10 แห่ง จากเดิมได้มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ทำโครงการนำร่อง 10 แห่ง รวมเป็น 20 แห่ง โดยแบ่งเป็นชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ 10 จุด และในต่างจังหวัด 10 จุด คาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้งานในเดือนตุลาคม 2563
          ทั้งนี้ โครงการนำร่องพื้นที่แรก ได้แก่ สำเพ็ง โดยเข้าไปติดตั้ง Wi-Fi กระจายไว้ 50 จุด จากนั้น เข้าไปอบรมการขายของออนไลน์ให้ผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการขายสินค้าออนไลน์ และใช้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า พร้อมให้มอบโปรโมชั่นส่วนลดค่าบริการให้กับผู้ค้า
          “การทำโครงการ Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนเมืองร่วมกันระหว่าง CAT และ TOT ครั้งนี้ เป็นการปูทางสู่การควบรวมกิจการเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับสิ่งที่ได้รับหลังการร่วมมือกันครั้งนี้ทำให้เครือข่ายเข้มแข็ง นำไปสู่แพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต” นายพุทธิพงษ์ กล่าว