ปรับแผน-ขยายเวลาผุดเคเบิลใต้น้ำ

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปรับแผนและงบประมาณในการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ใน 2 กิจกรรมย่อย จาก 3 กิจกรรมย่อย งบโครงการ 5,000 ล้านบาท สำหรับ 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ทำให้ระบบเคเบิลใต้น้ำระบบเพชรบุรี-ศรีราชา ไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ จำเป็นต้องปรับปรุงโครงข่ายด้วยการสร้างเส้นทางใหม่ ใช้งบเพิ่ม 126 ล้านบาท แต่ยังอยู่ในงบของโครงการเนื่องจากโครงการนี้ใช้งบไม่ถึงกรอบวงเงินที่กำหนดตั้งแต่แรก คาดว่าจะเสร็จภายใน 3 เดือน
          "แม้กิจกรรมย่อย 1 ทำให้วงเงินเพิ่ม แต่กิจกรรมย่อย 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบต่ำกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ จึงทำให้วงเงินของโครงการในภาพรวมคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท" พ.อ.สรรพชัยกล่าว
          พ.อ.สรรพชัยกล่าวว่า กิจกรรมย่อยที่ 3 การร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำเอดีซีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้งานวงจร 200 กิกะบิต มีการลงนามในข้อตกลงเอเชีย ไดเร็ค เคเบิล (เอดีซี) เงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังลงนามจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 32 เดือน และแคทมีเวลาตรวจรับ 2 เดือน จำเป็นต้องขยายเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ 2565--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 9 ก.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--