ADVANCตั้งเป้าใน3ปี ติดตั้งโซลาร์สถานีฐาน ครอบคลุม6,000แห่ง

“ADVANC” ลุยติดตั้งโซลาร์เซลล์บริเวณสถานีฐาน ตั้งเป้า 6,000 แห่ง ภายใน 3 ปี จากปัจจุบันติดตั้งแล้ว 1,000 แห่งเพื่อลดต้นทุนพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ล่าสุดเปิดแคมเปญ “เอไอเอส E-Waste ทิ้งรับพอยท์” นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งที่เอไอเอสช็อป รับ AIS Points ชิ้นละ 5 คะแนน
          นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ผ่านมาบริษัทจึงมุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่เกิดจากของเสียในการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังจัดทำโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อเป็นแกนกลางอาสารับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากคนไทย ไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill ทั้งระบบ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัทสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากโครงข่ายและการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการรับจากคนไทยทั่วประเทศ ไปกำจัดอย่างถูกวิธี ผ่านกระบวนการที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกรวมทั้งสิ้นกว่า 710 ตัน
          โดยในปัจจุบันโครงการคนไทยไร้ E-Waste มีภาคีเครือข่ายทั่วประเทศรวมกว่า 52 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะร่วมสร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่รวมกันกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บริเวณสถานีฐานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
          ล่าสุดบริษัทเปิดตัวแคมเปญ “เอไอเอส E-Waste ทิ้งรับพอยท์” เปลี่ยนทุกการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นคะแนน AIS Points เพียงนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, สายชาร์จ, หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ ไปหย่อนลงถังที่เอไอเอสช็อปใกล้บ้าน และสแกน QR Code เพื่อรับ AIS Points โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชิ้น มีค่า 5 คะแนน 1 หมายเลข สามารถรับ AIS Points ได้สูงสุด 10 คะแนน/วัน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2563
          ทั้งนี้ จากรายงานของ The Global E-Waste Monitor 2020 มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nation University, UNU) คาดการณ์ว่าในปี 2573 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะมีมากถึง 74.7 ล้านเมตริกตัน จากปี 2562 อยู่ที่ 53.6 ล้านเมตริกตัน โดยเฉพาะในทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุดกว่า 24.9 ล้านเมตริกตันในปริมาณขยะทั้งหมดมีเพียง 17.4% ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ที่เหลืออีกกว่า 82.6% ไม่สามารถติดตามได้
          นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ADVANC กล่าวว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทยังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณใกล้เคียงกับสถานีฐาน ปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 1,000 แห่ง จากที่มีอยู่ทั้งหมด 30,000 แห่ง คาดว่าจะติดตั้งได้ประมาณ 6,000 แห่ง ภายใน 3 ปีข้างหน้า รวมทั้งศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ ปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 2 แห่ง จากที่มีอยู่ทั้งหมด 9 แห่ง ทั้งนี้ ในปัจจุบันจะเห็นในแง่ประสิทธิภาพมากกว่าการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากบริษัทมีการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในระยะยาวจะเห็นในแง่การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างชัดเจน