AISนำ5G-WiFi6 ยกระดับอู่ตะเภาฯ สู่สนามบินอัจฉริยะ

ADVANC นำ 5G และ WiFi 6 พร้อมบริการดิจิทัล ยกระดับบริหารจัดการภายในสนามบินอู่ตะเภาฯ สู่สนามบินอัจฉริยะ ช่วยฟื้นฟูประเทศ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่เดินทางมาไทย หลังโควิด-19 คลี่คลาย
          นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า บริษัทร่วมมือกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ต่อยอดความร่วมมือยกระดับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เป็นระยะเวลา 2 ปีจากนี้ ในการนำ Digital Infrastructure ที่สำคัญอย่างเทคโนโลยี AIS 5G, WiFi 6 และอื่น ๆ เข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติม รวมถึงร่วมศึกษาและทดลอง ทดสอบ Digital Solutions ในอนาคต ยกระดับการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยให้กับผู้โดยสาร เพื่อนำร่องในการพัฒนาสนามบินอัจฉริยะ หรือ “Smart Airport” ในอนาคต ที่จะช่วยฟื้นฟูประเทศ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ หลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย
          รวมทั้งจูงใจภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้ขยายการลงทุนมาสู่พื้นที่ EEC สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้สนามบินอู่ตะเภาฯ เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบแห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ากับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
          สำหรับการติดตั้งเครือข่าย 5G ภายในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้โดยสารและประชาชนภายในสนามบิน ตลอดจนรองรับโซลูชั่นการให้บริการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา จ.ระยอง
          ขณะที่บริการ Wifi 6 เพื่อรองรับการใช้งานมือถือและดีไวซ์ได้จำนวนมาก ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากได้เข้ามาทำงานร่วมกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ นำบริการดิจิทัล อย่าง แอปพลิเคชัน Thailand Smart Airport และเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์และประมวลผลภาพวิดีโออัจฉริยะ (Smart Video Analytics Solution) เข้ามาให้บริการตั้งแต่ปี 2561