รื้อ"ทีโอที"ก่อนควบรวม

เน้นกระชับหั่นรองเอ็มดี-ยุบฝ่าย
          ประกาศใช้1ต.ค.พร้อมผนึกแคท
          นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความพร้อมในการควบรวมกิจการกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับขึ้นเพื่อให้สามารถประกาศใช้โครงสร้างใหม่ได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ขนาดโครงสร้างองค์กรเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของแคทที่มีตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 9 คน ขณะที่ปัจจุบันทีโอทีมีรองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 14 คน โดยคาดว่าจะมีการยุบเหลือประมาณ 8-9 คน
          นายมรกตกล่าวว่า ที่ผ่านมา ทีโอทีมีการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับปริมาณงาน โดยเมื่อ 10 ปีก่อน ทีโอทีมีพนักงาน 24,000 คน มี 39 ฝ่าย แต่ปัจจุบันมีพนักงาน 12,000 คน มี 83 ฝ่าย มีรองกรรมการผู้จัดการ 14 คน ดังนั้นธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจหลักที่ทีโอทีมีความได้เปรียบ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เป็นต้น ขณะที่บางธุรกิจหากรวมกันได้ต้องรวมกัน ส่วนการลดจำนวนฝ่ายนั้นไม่สามารถลดได้มากเพราะคนทำงานหลักคือฝ่าย อาจจะสร้างความไม่พอใจหรือผลกระทบต่อพนักงานได้ คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 60 ฝ่าย ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่มีอยู่ 27 คน อาจจะไม่ได้ลดมากเพราะตำแหน่งนี้เป็นกำลังสำคัญในการทำงาน
          นายมรกตกล่าวว่า สำหรับแนวคิดการปรับโครงสร้างตอนนี้นับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลงจากการเกษียณในปีที่แล้ว จำนวน 2 คน และกำลังจะเกษียณเพิ่มเติมอีก 4 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น จึงต้องเร่งปรับโครงสร้างให้เสร็จก่อนและประกาศใช้โครงสร้างใหม่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อไม่ต้อง สรรหาตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการที่ว่างลงแทนคนที่เกษียนเข้ามาอีก ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับรองกรรมการผู้จัดการที่เหลืออยู่บ้างแล้ว ซึ่งทุกคนต่างเห็นพ้องไปในทิศทาง เดียวกัน
          "ถามว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหรือยัง ก็ยังไม่ได้ แต่ใกล้เสร็จแล้ว มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องเสนอบอร์ดพิจารณาให้รอบด้าน แต่การทำองค์กรให้กระชับก่อนควบรวมถือเป็นสิ่งที่ต้องทำ ตอนนี้ทั้งทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อ เราไม่มีอารมณ์แข่งขันกันเองว่าใครต้องครองธุรกิจไหน แต่เราจะหาโซลูชั่นร่วมกันเพื่อไม่ให้ลูกค้ากระทบ นี่คือสิ่งสำคัญ" นายมรกตกล่าว
--จบ--