"ดีป้า"ลุยเกณฑ์มาตรฐาน"ไอโอที"

 โค้ดเนม "ดีชัวร์" สร้างความมั่นใจผู้บริโภค
          กรุงเทพธุรกิจ"ดีป้า"ผนึกพันธมิตร ทำร่างฯมาตรฐานไอโอที หวังสร้างความ น่าเชื่อถือให้ตลาด-ผู้ใช้งาน ระบุมี 10 บริษัทเข้าร่วมทดสอบแล้ว คาดตัวหลักเกณฑ์เสร็จ ส.ค.นี้ พร้อมเปิดแล็บให้ทดสอบได้ทันสิ้นปี เผยหลังงบปี 64 ส่อแววถูกตัด 15% ลุยโฟกัส การผลิตคนไอทีป้อนตลาดดิจิทัลหนุน ผู้ประกอบการ
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพและธุรกิจเอสเอ็มอี ที่พัฒนาอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) นั้น ดีป้า ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ไอโอที ที่ผลิตโดยนักพัฒนาและผู้ประกอบการในประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานที่จะเป็นแนวทางที่ผู้ผลิตอุปกรณ์สามารถยกระดับการพัฒนา และการผลิตให้สามารถนำออกให้บริการกับประชาชนได้อย่างมั่นใจ และเป็นมาตรฐานสากล
          ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคในประเทศจะมีความมั่นใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทย มีมาตรฐานและการรับรองที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นทางการเลือกในการใช้เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเอง ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่ผลิตจากต่างประเทศที่มีราคาสูงหรือถูกเกินไปจนไม่น่าไว้วางใจ ทั้งนี้ มาตรฐานที่ดีป้าจะพัฒนาขึ้น เป็นมาตรฐานที่ยึดเอาความสมัครใจ และการรับรองตามหลักวิชาการ ไม่ใช่มาตรฐาน ตามกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่บังคับให้ ผู้ประกอบการทั้งใน หรือต่างประเทศ ว่าจะต้องได้รับมาตรฐานนี้
          นายณัฐพล กล่าวอีกว่า มาตรฐานนี้ใช้โค้ดเนมว่า ดีชัวร์ มาจาก ดิจิทัล ชัวร์ โดย ความคืบหน้าในการจัดทำมาตรฐานดีชัวร์อยู่ระหว่างการจัดทำร่างที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์และหารือกับสวทช. และสถาบันไฟฟ้าฯ เพื่อกำหนดห้องแล็บ ที่จะใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่ร่างขึ้น เพื่อให้การรับรอง ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ ที่จะให้สทวช.หรือสถาบันไฟฟ้าเป็น ผู้ออกใบรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ โดยเมื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปเสนอกับผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์ไอโอที ในประเทศมีผู้ที่มีความสนใจจะนำอุปกรณ์เข้ารับการทดสอบแล้วประมาณ 10 บริษัท ซึ่งดีป้าคาดว่ามาตรฐานนี้จะเสร็จสมบูร221ณ์ในเดือนส.ค.นี้ และสามารถเปิดห้องแล็บทดสอบและออกมาตรฐานได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
          นายณัฐพล กล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า มีความเป็นไปได้ที่ดีป้าจะถูกปรับลดงบประมาณลง 15% จากปีที่ผ่านมาโดยน่าจะมีงบประมาณอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งดีป้าจะปรับแผนการทำงานโดยมุ่งเน้นพันธกิจในการพัฒนา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5D คือ Digital Contents , Digital Hardware, Digital Software, Digital Telecommunication และ Digital Service โดยทั้ง 5 ด้านจะรองรับการพัฒนา 5จี
          นายณัฐพล กล่าวอีกว่า โครงการที่เป็นไฮไลท์และเริ่มทำแล้วคือ การพัฒนาสตาร์ทอัพในกลุ่ม Medical tech คือ การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเพื่อให้ย้อนกลับ มาช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ มุ่งไปที่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับประสบการณ์ และได้พัฒนาตัวเอง โดยให้ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมที่เป็นขีดความสามารถในการแข่งขันจ้างทำงานจริง
          "เราเรียกว่าสตาร์ทอัพคนละครึ่ง โดยดีป้าจะช่วยออกเงินเดือนให้คนละครึ่งกับ ผู้ประกอบการ โดยตั้งใจผลิตบุคลากรให้ได้ 100 คน นำร่องใช้งบประมาณไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน  ดีป้าเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้เยาวชนที่จบการศึกษามีงานทำทันที แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้ ผู้ประกอบการด้านนี้ด้วย"
          (ร่าง)มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ไอโอที เพื่อเป็นแนวทางผู้ผลิตอุปกรณ์ยกระดับการพัฒนา และการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล
          ณัฐพล นิมมานพัชรินทร