บอร์ด"สกายไอซีที"ขายบิ๊กล็อกกว่า40ล้าน

กรุงเทพธุรกิจ   ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า รัช ตันตนันตากรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY รายงานขายหุ้น SKY บิ๊กล็อตจำนวน 41 รายการ รวม 2.8 ล้านหุ้น คิดเป็น มูลค่ารายการรวมกว่า 40.73 ล้านบาท
          ทั้งนี้ ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563 พบว่า เขา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 15 โดยถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 7,839,655 หุ้น หรือ คิดเป็น 1.46% ด้าน สิทธิเดช มัยลาภ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SKY เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจว่า รับทราบรายการ ขายหุ้นดังกล่าวของ นายรัช ตันตนันตาแล้ว ซึ่งจากการพูดกันในเบื้องต้นทราบว่าเป็นเหตุผลส่วนตัว โดยนายรัช ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป และการขายหุ้นครั้งนี้ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด
          การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น SKY ในรอบเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลง 9.75% จาก 16.40 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 14.80 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 17.30 บาท ต่ำสุดที่ 14.60 บาท ขณะที่ เดือนก.ค.นี้ ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.13% จาก 14.80 บาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16.30 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 16.50 บาท ต่ำสุดที่ 14.20 บาท
          ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) ในสัดส่วน 46.8% มูลค่ารวม 212.12 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อหุ้นจากบริษัท ทริพเพิล ไอโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ในสัดส่วน 33.20% มูลค่า 157.72 ล้านบาท และซื้อจากบริษัท มายบ็อกส์ จำกัด สัดส่วน 13.6% มูลค่า 54.4 ล้านบาท
          โดยเม็ดเงินลงทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งนี้ SAL เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น(Holding Company) โดยถือหุ้นสัดส่วน 51% ในบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAL กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นอากาศยาน และ ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ AOT
          โดยการเข้าซื้อหุ้น SAL ครั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน ที่ในปัจจุบันบริษัทมีฐานการให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานระบบกล้องวงจรปิด งานระบบออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน งานให้บริการ Wifi และงานบริการจัดเก็บรถเข็นกระเป๋า ทั้งในสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ อยู่แล้ว และพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปยังการให้บริการภาคพื้นในสนามบินอย่างครบวงจร

          บรรยายใต้ภาพ 
          รัช ตันตนันตา