ตีปี๊บไอทีไทยอันดับดีขึ้น "พุทธิพงษ์"ลุยต่อตั้งกก.ไซเบอร์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สรุปผลงานช่วง 1 ปี ของ กระทรวงดีอีเอส อาทิ ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ช่วยเหลือประชาชนลด ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร องค์กรต่างๆ ทำงานที่บ้าน(Work from Home) ได้อย่างไม่สะดุด การสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มติดตาม และป้องกันควบคุมการขยายวงของการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเช่น "ไทยชนะ" การผลักดันให้เกิดการประมูล 5G ในประเทศไทย
          นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ในส่วนการยกระดับและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย มีความคืบหน้าหลายด้าน  โดยปัจจัยการจัดอันดับต่างๆ ที่มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อาทิ Internet Bandwidth Speed อันดับที่ 20 (ดีขึ้น 15 อันดับ) ส่วนInvestment in Telecommunications อันดับที่ 20 (ดีขึ้น 5 อันดับ) Public-private Partnership อันดับที่ 16 (ดีขึ้น 4 อันดับ) Digital/Technological Skills อันดับที่ 45 (ดีขึ้น 4 อันดับ)Development and Application of Technology อันดับที่ 32 (ดีขึ้น 2 อันดับ) และ Funding for Technological Development อันดับที่ 27 (ดีขึ้น 2 อันดับ)
          ขณะที่ ผลการจัดอันดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ IMD World Competitiveness Ranking 2020 ของสถาบัน IMD World ประจำปี 2563 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 63 ประเทศ (เป็นอันดับที่สามของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย)
          ส่วนการผลักดันความคืบหน้าการควบรวม บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT กับ บมจ.ทีโอที -TOT รับมือการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตาม ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และตาม เป้าหมายการควบรวมจะแล้วเสร็จเป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ในปี 2564
          ขณะเดียวกันการจัดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยดำเนินการคืบหน้าไปแล้วในหลายเรื่อง และอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้ง อีกทั้งอยู่ระหว่างการเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ต่อคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเพื่อลงนามและประกาศใช้ต่อไป