กสทช.เบรก"ทรูมูฟ"ต่ออายุMVNO

แหล่งข่าวระดับสูงจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีต เลขาธิการ กสทช. ได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ยังมีวาระการประชุมที่ยังคงค้างที่บอร์ด กสทช.ยังไม่สามารถลงมติได้ โดยเป็นวาระเรื่อง การดำเนินการใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หลังการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด
          โดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (TUC) ได้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตให้บริการขายต่อ และบริการขายส่งบริการโทรศัทพ์เคลื่อนที่เสมือนแบบ(Non Facilities Based) หรือ MVNO ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง โดยอ้างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการเรียล มูฟ ให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยขอให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัทพ์เคลื่อนที่ระบบ  HSPA กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ  CAT ไปจนกว่าจะ สิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ 3 กันยายน 2568
          "การขออนุญาตให้บริการ MVNO ขัดกับประกาศ กสทช.หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งใบอนุญาตที่โอนสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอนให้กันได้ ขณะเดียวกัน ทรู มูฟ เป็นผู้ให้บริการแบบมีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ไม่สามารถที่จะให้บริการ MVNO ได้ เนื่องจากเป็นการเอาเปรียบผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งวาระนี้บอร์ดยังไม่สามารถพิจารณาได้ จึงให้ สำนักงาน นำเสนอที่ประชุมบอร์ดเพื่อพิจารณา ต่อไป" แหล่งข่าว กล่าว
          นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัทได้ขอให้ กสทช.แก้ไขปรับปรุงระยะเวลาในการอนุญาตของใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ MVNO จากเดิมที่ให้ระยะเวลา 5 ปี ให้ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา ซึ่งบริษัทควบรวมกิจการแต่การให้บริการไม่ได้นำมารวมกัน และวาระดังกล่าวนี้ทำเพื่อให้เป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง เนื่องจากมีหลายบริษัท ที่ต้องการควบรวมกิจการ
          "เราไม่ได้โอนย้ายลูกค้า MVNO แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและให้มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม" นายจักรกฤษณ์ กล่าว