"เอไอเอส"ปิดดีลยักษ์ผนึกสหพัฒน์

ร่วมทุนตั้งบริษัทลูกชู5จีปูพรมเต็มพื้นที่อีอีซี
          กรุงเทพธุรกิจ"เอไอเอส"ประกาศความ ร่วมมือครั้งสำคัญกับเครือสหพัฒน์ ลงนาม จัดตั้ง "สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค" สานต่อแผนความร่วมมือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ชู 5จี เสริมแกร่งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซี ยกระดับสู่สมาร์ท อินดัสเทรียล พร้อมผลักดัน ภาคอุตสาหกรรมไทยทัดเทียมเวทีโลก
          นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า เทคโนโลยี 5จีเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ดิจิทัลเส้นใหม่ของประเทศ ที่จะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ พลิกสถานการณ์ให้กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นเหตุผลที่ทำให้เอไอเอสลงทุนขยายเครือข่าย 5จีให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมร่วมทดลอง ทดสอบ กับพันธมิตรในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้ง อุตสาหกรรมการขนส่ง, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมค้าปลีก, ด้านระบบรักษาความปลอดภัย, สมาร์ทซิตี้ ตลอดจนการนำไปใช้งานทางด้านสาธารณสุขในช่วงโควิด-19
          โดยล่าสุด เอไอเอสได้สานต่อแผน ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ 5จีกับพันธมิตร ไปอีกขั้น โดยร่วมมือกับบมจ.สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง (เอสพีไอ) จัดตั้ง บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำกัด  ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ ออฟติก) และไอซีที อินฟราสตรักเจอร์ ภายในสวนอุตสาหกรรมของเอสพีไอ ทั้ง 4 แห่ง คือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี, อ.เมือง จ.ลำพูน และ อ.แม่สอด จ.ตาก รวมพื้นที่ประมาณ 7,255 ไร่ ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่กว่า 112 แห่ง พร้อมเตรียมนำไอซีที อินฟราสตรักเจอร์ และเทคโนโลยี 5จี ทั้ง 5จีสแตนด์อโลน ซึ่งเป็นเครือข่าย 5 จี โดยเฉพาะ ที่มี ความเร็วสูงและความหน่วงต่ำ และ 5จี Network Slicing
          เอไอเอส เป็นรายแรกรายเดียวในไทย ที่สามารถออกแบบเครือข่ายได้อย่างสอดคล้อง และยืดหยุ่น ตอบโจทย์ลักษณะของอุตสาหกรรมแต่ละรูปแบบ แต่ละพื้นที่ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพไปให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี ทั้งยังเป็นต้นแบบของการนำเอาเทคโนโลยี 5จี ไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
          นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสพีไอ กล่าวว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามายกระดับการบริหารและ พัฒนาพื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยกระดับกระบวนการผลิตสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ และนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
          โดยการนำไฟเบอร์ ออฟติกมาให้บริการภายในสวนอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเติบโตของบริการ 5จี สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต
          สำหรับ บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำกัด  จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 หุ้น เป็นเงิน 30,000,000 บาท โดย บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอบีเอ็น) ถือหุ้น 70% คิดเป็นเงินลงทุน 21 ล้านบาท และ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (เอสพีไอ) ถือหุ้น 30% คิดเป็นเงินลงทุน 9 ล้านบาท
          5จี เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ดิจิทัลเส้นใหม่ของประเทศ ที่จะช่วยภาคส่วนต่างๆ พลิกกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
          สมชัย เลิศสุทธิวงค์