รายได้รสก.9เดือนเกินเป้า PTT-AOTส่งติดท็อปไฟท์

 รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้าคลัง 9 เดือนแรก 1.56 แสนล้าน เกินเป้า 7 พันล้าน บริษัท ปตท., ธนาคารออมสิน, บริษัท ท่าอากาศยานไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ติด 5 อันดับสูงสุด
          นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 7,191 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562–30 มิถุนายน 2563) จำนวน 156,474 ล้านบาท
          โดยสูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สคร. ยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563
          เนื่องจากผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่
          1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 34,304 ล้านบาท 2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 29,198 ล้านบาท 3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท 4.ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท 5.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท 6.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท
          7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท 8.การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท 9.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท 10.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท 11.อื่น ๆ12,448 ล้านบาท รวม 156,474 ล้านบาท