"ดีอีเอส"ติวบัณฑิต เสริมทักษะ"ดิจิทัล" ลดเตะฝุ่น-ลุ้นได้งาน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า พิษ โควิด-19 ทำให้ช่วงไตรมาส 1/2563 มีคนเสี่ยงตกงาน 8.4 ล้านคน โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.แรงงานในภาคการท่องเที่ยว (ไม่รวมสาขาการค้าส่ง และการค้าปลีก) จะได้รับผลกระทบประมาณ 2.5 ล้านคน จากการจ้างงานที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 3.9 ล้านคน เพราะได้รับผล กระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยว ต่างชาติ และการท่องเที่ยวในประเทศ
          2.แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และต่อเนื่องมาถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม บางอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าขายในประเทศยังขยายตัวได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม หรือของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมจากทั้งหมด 5.9 ล้านคน คาดว่า จะมีคนว่างงาน 1.5 ล้านคน
          3.การจ้างงานในภาคบริการอื่นที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว ในกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐจากการปิดสถานที่ เช่น สถานศึกษา หรือสถานที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เช่น ตลาดสด สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า ซึ่งกลุ่มนี้มีการจ้างงานจำนวน 10.3 ล้านคน และคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 4.4 ล้านคน
          ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า การตกงานจะมีอัตราสูงสุดในไตรมาส 2 ก่อนจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยอัตราการว่างงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 9.6% ของครัวเรือนที่ทำการสำรวจ โดย 61.4% ของจำนวนผู้ว่างงานที่ทำการสำรวจ สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้ครัวเรือนบางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ
          ดังนั้น พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จึงปิ๊งไอเดียเสนอโครงการฝึกอบรมสร้างทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ใน 9 โครงการ ที่กระทรวงดีอีเอสเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2,000 ล้านบาท จากโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
          ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ศึกษาแนวทางการ รี-สกิล และอัพสกิล ให้กับนักศึกษาจบใหม่ในทุกสาขา ซึ่งมีแนวโน้มตกงานสูง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล อาทิ การเขียนโปรแกรม การทำกราฟิก และการทำแพลตฟอร์มต่างๆ เพราะเรื่องดิจิทัลจะต้องแทรกซึมอยู่ในทุกสาขาอาชีพ
          "จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่ตกงาน อาจจะมีทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งทักษะดิจิทัลมีความจำเป็นในทุกสาขาวิชา หากเราอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาจบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เดือนละ 10,000 บาท ระหว่างอบรม ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาจบใหม่เหล่านี้ให้สามารถหางานได้ โดยตั้งเป้าอบรมเบื้องต้น 50,000 ราย ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว" รมว.ดีอีเอสระบุ
          พุทธิพงษ์ ยังเสริมว่า จะเน้นให้ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านดิจิทัล ซึ่งจะสามารถเลือกอบรมได้อย่างน้อย 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ 1.การทำคอนเทนต์ 2.การจัดการข้อมูลเพื่อทำบิ๊กดาต้า 3.การตลาดด้านดิจิทัล และ 4.การทำอีคอมเมิร์ซ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก และต้องเข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล และจะมีการจับคู่งาน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถได้คนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ
          "มีการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหารือแนวทางในความร่วมมือในการอบรมทักษะ เพื่อให้ได้ทักษะที่ตรงกับความต้องการต่อไป" รมว.ดีอีเอสสรุป
          ด้าน เกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวสนับสนุนว่า โครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดให้นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนจบด้านดิจิทัลโดยตรง อบรม 4 หลักสูตรดิจิทัลเป็นเวลา 3 เดือน และจะให้เงินเดือนคนละ 10,000 บาทนั้น เป็นเรื่องที่ดี อยากให้ทำโดยด่วน เพราะผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ตกงานจำนวนมากโดย เฉพาะภาคบริการ และนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ
          นอกจากนี้ ผลจากโควิด-19 ยังทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลมาแรงมาก ขณะที่ดิจิทัลก็มีส่วนในการดิสรัปต์อุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย ทั้งการทำงานที่ต้องใช้ดิจิทัลเป็นองค์ประกอบมากขึ้นในช่วงโควิด การประชุม การสัมมนา หรือธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารที่ต้องใช้ดิจิทัลช่วยให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกือบทุกกิจการต้องหยุดดำเนินการจากผลกระทบโควิด-19
          "การมุ่งพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัล และยังมีเงินเดือนให้กับผู้อบรมคือกลุ่มนักศึกษาด้วย เป็นเรื่องดี ภาคเอกชนสนับสนุน พร้อมให้ความช่วยเหลือหากดีอีเอสประสานมา" เกรียงไกรสรุป พร้อมยืนยันสนับสนุนเต็มที่
          เป็นอีกโครงการจาก "ดีอีเอส" ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่เสี่ยงว่างงาน พร้อมช่วยเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษา ที่จะตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของภาคเอกชนด้วย--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 9 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--