ทีโอทียันอายุเกิน 60 ปีต้องไปแค่เซ็นเอกสารได้ถึงวันสุดท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่คณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)ได้มีมติเห็นชอบให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 10 คน ที่มีกำหนดเกษียณอายุในปี 2563 หรือสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 30 ก.ย.2563 ทำหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามที่ฝ่ายบริหารเสนอนั้น พนักงานทีโอทีได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเนื่องจากคำสั่งดังกล่าว อาจทำให้พนักงานที่ยังคงทำงานอยู่ขาดโอกาสในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
          ทั้งนี้ พนักงานทีโอทีมีราว 13,000 คน โดยมีผู้บริหารระดับสูงคือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 14 คน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 27 คน ผู้อำนวยการฝ่าย 83 คนโดยปี 2563 มีพนักงานเกษียณอายุ 429 คนปี 2564 เกษียณอายุ 615 คนปี 2565 เกษียณอายุ 760 คน และปี 2566 เกษียณอายุ 777 คน
          นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที กล่าวว่า ขณะนี้ทีโอทีอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการควบรวมกิจการกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)ซึ่งมติบอร์ดดังกล่าวต้องการให้ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุทำงานและลงนามในงานที่ได้รับผิดชอบได้จนถึงวันที่30ก.ย.หรือวันสุดท้ายของการทำงานจากเดิมมติบอร์ดให้ผู้ที่เกษียณอายุส่งมอบงานล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนทำให้ไม่มีการเซ็นหรือลงนามงานใด ส่งผลให้การบริหารงานหยุดชะงักไปช่วงหนึ่ง ดังนั้น บอร์ดทีโอที จึงมีมติให้ปรับปรุงมติบอร์ดดังกล่าวเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบการทำงานของทีโอทีพนักงานทุกคนต้องเกษียณอายุราชการ 60 ปีเช่นเดิม ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้น หรือให้ต่ออายุใดๆ.