ICNอวดแบ็กล็อกพุ่ง2พันล้าน จ่อเซ็นงานอีก500ล้านในQ3

 “ICN” ควง “เทิร์นคีย์ฯ” คว้างานติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ของ CAT มูลค่ารวมกว่า 1,844 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 2,000 ล้านบาท แย้มไตรมาส 3/63 จ่อเซ็นสัญญาเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท ลุยประมูลอีกกว่า 1,000 ล้านบาท หนุนครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก คงเป้ารายได้ทั้งปี 63 โต 20%
          นายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในนาม “TKI Consortium” ได้รับหนังสือยืนยันตกลงจ้างโครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศกสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมีมูลค่ารวมของโครงการ 1,844.14 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้างภายในเดือน ก.ค. 2563
          โดยบริษัทมีสัดส่วนการดำเนินโครงการ 49% ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่า 903.63 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มีสัดส่วนการดำเนินโครงการ 51% ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่า 940.51 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรับประกัน 5 ปี
          ทั้งนี้ จากการได้งานดังกล่าวทำให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็นประมาณ 2,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปี 2563 ประมาณ 40% ส่วนที่เหลือรับรู้รายได้ในปีถัด ๆ ไป ส่งผลให้ Backlog ในปี 2563 เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากสิ้นปี 2562 ที่มี Backlog อยู่ที่ประมาณ 1,200-1,300 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
          นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 3/2563 บริษัทอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาโครงการใหม่หลายโครงการ มูลค่าโครงการละ 50-100 ล้านบาท มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และบริษัทมีแผนเข้าร่วมประมูลในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท ในนาม Consortium คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาส 4/2563 ส่งผลให้รายได้ครึ่งปีหลังจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างมาก ดังนั้นบริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ปี 2563 เติบโต 20% จากปีก่อน ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,201.27 ล้านบาท
          ก่อนหน้านี้ บริษัทชนะการประมูลงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 172.43 ล้านบาท และได้เซ็นสัญญาจ้างภายในเดือน มิ.ย. 2563 โดย 2 โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (ส่วนต่อขยาย) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่า 112.58 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานส่วนต่อขยายโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่า 59.85 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา