ICNเฮงคว้างาน1.84พันล.TIGERฮุบโปรเจ็กต์680ล.

ทันหุ้น-สู้โควิด - ICN ยิ้มแก้มปริบริษัทร่วมทุนคว้างานติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ 850 MHz มูลค่า 1.84 พันล้านบาท คาดเซ็นสัญญาจ้างภายในกรกฎาคมนี้ ด้าน TIGER ไม่น้อยหน้าคว้างานใหม่ 2 โครงการมูลค่ารวม 680 ล้านบาท ฟากผู้บริหารมั่นใจดันผลงานปีนี้โต 25%
          นายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นเน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในนาม "TKI Consortium" ได้รับหนังสือยืนยันตกลงจ้างโครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 800 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารวมของโครงการ 1,844.15 ล้านบาท คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้างภายในกรกฎาคม 2563
          สัดส่วนการดำเนินโครงการ
          ICN มีสัดส่วนการดำเนินโครงการ 49% ของมูลค่าโครงการ เป็นมูลค่า 903.63 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทเทิร์นคีย์มีสัดส่วนการดำเนินโครงการ 51% ของมูลค่าโครงการ เป็นมูลค่า 940.51 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และรับประกัน 5 ปี
          นางทัศน์ดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TIGER แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า บริษัทไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัท ได้รับงานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 680 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาดำเนินงาน 600 วัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
          สร้างปั๊มน้ำมัน 180 ล.
          และโครงการก่อสร้าง คอมมิวนิตี้ มอลล์ และปั๊มน้ำมัน ปตท. แพลทตินั่ม สะเดา (Community Mall & PTT Platinum Sadao) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ของบริษัท ลีออน เอนเนอร์จี จำกัด โดยได้งานรับเหมาออกแบบงานวิศวกรรมและงานรับเหมาก่อสร้าง โครงการ คอมมิวนิตี้ มอลล์ และปั๊มน้ำมัน มีมูลค่าโครงการ 180 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาดำเนินงาน 140 วัน ซึ่งจะเริ่มงดำเนินการก่อสร้างวันที่ 15 กรกฎาคม-1 ธันวาคม 2563
          ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TIGER เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2563 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 14.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.7% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11.34 ล้านบาท สาเหตุที่กำไรเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทรับรู้รายได้จากงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสะเดา จ.สงขลา V-Villa Resort จ.ภูเก็ต คอมมูนิตี้มอล์ ไทรม้า คอนโดมิเนียม ย่านลาซาล และโครงการะบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สงขลา
          มั่นใจปีนี้โต 25%
          "ภาพรวมในไตรมาส 1/2563 ถือว่า บริษัทสามารถรับรู้รายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด และแม้ว่าสถานการณ์ในไตรมาส 1 ของปีนี้ จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ก็ไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้วางแผนบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงรุก เพื่อมิให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยหันไปรับงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก ที่เจ้าของไม่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 และมีระยะเวลาก่อสร้างในระยะสั้น ทำให้สามารถรับรู้รายได้ได้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกระแสเงินสด และรักษาสภาพคล่องของกิจการ ซึ่งขณะนี้บริษัทมีกระแสเงินสด และสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผมมั่นใจว่า จะส่งผลให้ประกอบการปีนี้จะเติบโตได้ 25% จากปีก่อน" นายจตุรงค์กล่าว