"พุทธิพงษ์" ไขลานแคท-ทีโอที

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดทั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปดำเนินการปรับแผนการดำเนินการใหม่และปรับงบประมาณ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เนื่องจากในยุคปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งสิ้น ดังนั้นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยจะให้นำมารายงานความคืบหน้าในสัปดาห์หน้า
          "ทีโอทีและแคท ซึ่งมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ทั่วประเทศแต่ยังเข้าไม่ถึงทุกครัวเรือน ดังนั้นต้องไปจัดทำแผนว่า จะทำอย่างไรให้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกครัวเรือนได้ และไม่เป็นภาระของผู้ปกครองในภาวะวิกฤติโควิด-19 นี้ โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งประเทศไทย แม้เครือข่ายจะครอบคลุมทั่วประเทศแต่คนไทยอีกหลายคน ไม่สามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตได้ฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ทั้งทีโอทีและแคทต้องไปดำเนินงานว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น"
          ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงดีอีเอส สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ปรับแผนการดำเนินงานใหม่ด้วยเช่นกัน เนื่องจากตามแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณปี 2563 เหลือเวลาอีก 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.63) ก็จะเริ่มเข้าสู่งบประมาณปี2564 ดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลือ 4 เดือน ขอให้เน้นการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนเป็นหลัก.
--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--