สามารถรุกดิจิทัลโซลูชั่นรับนิวนอร์มัล

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากจะกระทบเศรษฐกิจทั่วโลกแล้ว ยังเป็นตัวเร่งทำให้เกิดดิจิทัลดิสรัปชั่น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เกิดเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่หรือนิวนอร์มัล ทำให้ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทำให้หลายภาคส่วนเริ่มมีการปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่าง ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น กลุ่มบริษัทสามารถ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจร จึงเตรียมความพร้อมและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริหารธุรกิจ พัฒนาคน และพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้คือ "Unlimited Solutions" ที่มีทั้งด้าน โมบาย ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้, อี-เพย์เมนต์, อี-เลิร์นนิ่ง และกล้อง CCTV
          ทั้งนี้จะเน้นใน 4 บริการหลัก คือ 1.โซลูชั่นด้านการศึกษา ซึ่งบริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค มีบริการครอบคลุมระบบอีเลิร์นนิ่งแบบครบวงจร เช่น ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ทั้งในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น ทำให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ระบบห้องเรียนเสมือนที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับผู้สอนได้ทันที นอกจากนี้ยังมีระบบออก แบบและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงผลิตสื่อดิจิทัล 2.โซลูชั่นด้านการเงิน โดยบริษัท PosNet ที่มีบริการทั้งระบบและเครื่องรูดบัตรเครดิต ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านระบบการจ่ายเงินหรือ Payment รวมถึงบริการระบบสลิปบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์  3. โซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ มีบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด (SECUREiNFO) ที่เชี่ยวชาญในด้านระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร และ 4.โซลูชั่นด้านการระวังภัยและการวิเคราะห์ภาพที่หลากหลาย ซึ่งล่าสุด บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม ได้ออกผลิตภัณฑ์ Hikvision Thermal Camera กล้องตรวจจับความร้อน หรือกล้องเทอร์โมสแกน ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่แม่นยำและรวดเร็ว โดยกล้องจะตรวจจับด้วยรังสีอินฟราเรดแล้วแปลงเป็นอุณหภูมิร่างกายพร้อมประมวลผลเป็นภาพสองมิติ เมื่อตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกภาพ ไว้เป็นหลักฐาน ใช้งานง่ายประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับจุดคัดกรองคนจำนวนมาก เช่น แหล่งชุมนุม, อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้าและสนามบิน เป็นต้น.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 พ.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--