ประสานดีอีเอส-กสทช.หนุน2ล้านกล่องดิจิทัลแก้ปัญหาเรียนทางไกล

 'สพฐ.'พบปัญหาเรียนทางไกล ส่วนใหญ่ทีวีรับสัญญาณ'ดีแอลทีวี'ไม่ได้
          สพฐ.ถกปัญหาเรียนทางไกล
          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการ สพท.ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ เพื่อพูดคุยปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทดลองเรียนผ่านทางไกล ซึ่งระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน เป็นช่วงตรวจสอบความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคมเท่านั้น ขอเน้นย้ำว่าการเรียนการสอนจะให้ "ออนแอร์" เป็นตัวตั้ง เพราะเป็นสื่อที่ เข้าถึงได้ง่ายกว่า แต่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าประชาชนใช้สื่อ "ออนไลน์" ดึงสัญญาณโทรทัศน์ไปดูผ่านมือถือจำนวนมาก แสดงว่าประชาชนมีความสนใจการเรียนออนไลน์ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
          "เน้นย้ำผู้อำนวยการ สพท.ทุกแห่ง ว่าจะต้องลงพื้นที่ตรวจปัญหาเป็นรายโรงเรียน รายกรณี ดูปัญหาของผู้ปกครองรายคน ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะแก้ไขอย่างไร หากติดขัดอะไรให้รายงานมายัง สพฐ. ส่วนปัญหาที่พบบ่อยคือ โทรทัศน์ไม่สามารถรับสัญญาณของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดีแอลทีวี) จะแก้ปัญหาโดยให้ครูที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีลงไปช่วยปรับจูน พร้อมพบปัญหาบางบ้านไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัล ซึ่ง สพฐ.จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่สนับสนุนกล่องรับสัญญาณดิจิทัลให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 2 ล้านกล่อง จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่านักเรียนมีความต้องการ 1.5 ล้านกล่องแล้ว ต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้งว่าจะแก้ไขปัญหาและเติมเต็มอย่างไรบ้างเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่" นายอำนาจกล่าว
          สรุปปัญหา3ช่วงหาทางแก้
          นายอำนาจกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความไม่เข้าใจของผู้ปกครองว่าการเรียนช่วงนี้จะนับเกรดและประเมินผลอย่างไร ขอย้ำว่าการเรียนช่วงนี้เป็นการทดลอง และให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกประเด็นคือผู้ปกครองบ่นว่ามีโทรทัศน์เครื่องเดียวแต่มีลูกหลายคนจะทำอย่างไร ขออธิบายว่าการออกอากาศจะมีรีรันให้นักเรียนดูหลายรอบ หรือนักเรียนอาจจะไปเรียนบ้านเพื่อนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันก็ได้
          นายอำนาจกล่าวว่า เมื่อผู้อำนวยการ สพท.ลงพื้นที่ และรายงานปัญหามา สพฐ.จะสรุปภาพรวมปัญหา 3 รอบ คือ ช่วงที่ 1 จะสรุปผลสิ้นเดือนพฤษภาคม ว่าพบปัญหาอะไร และจะแก้ไขอย่างไรบ้าง ช่วงที่ 2 จะสรุปผลกลางเดือนมิถุนายน เพื่อดูว่าสิ่งที่แก้ไขไปแล้วจะต้องเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ และช่วงที่ 3 จะสรุปผลสิ้นเดือนมิถุนายน เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดทั้งหมด
          "เชื่อมั่นว่าขณะนี้สังคมเข้าใจแล้วว่าการเรียนช่วงนี้คืออะไร คิดว่าการเรียนเช่นนี้จะลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนเนื้อหาที่มีข้อผิดพลาด สพฐ.หารือกับดีแอลทีวีแล้ว ซึ่งทางดีแอลทีวีขอบคุณผู้ที่แจ้งปัญหา ถือเป็นเรื่องดีที่จะทำการปรับแก้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่พบปัญหา เช่น มีปัญหาด้านการออกสำเนียงของครู ทาง สพฐ.ประสานกับดีแอลทีวี ให้ครูที่เป็นมาสเตอร์เทนเนอร์ในการสอนครูแกนนำภาษาอังกฤษ English Boot Camp มาบันทึกเทป เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป" นายอำนาจกล่าว
          ย้ำมี6ช่องทางเลือกเรียนทางไกล
          นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ.หัวหิน กล่าวว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ กสทช. ร่วมกันจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ ผ่านดาวเทียม DLTV ทางช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 17 ช่อง ระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และระดับอาชีวศึกษาเริ่มออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน
          "ประเมินผลหลังออกอากาศไปแล้ว 2 วัน คำถามข้อข้องใจต่างๆ จะลดลง เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนพยายามช่วยกันแก้ปัญหาความไม่เข้าใจในการสื่อสารช่องทางที่จะรับชม โดยมีทางเลือกในการรับชมถึง 6 ช่องทาง ที่ผ่านมาอาจมีปัญหาการสื่อสารไม่ชัดเจน แต่ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์การสอนได้ ขณะที่ช่องทางการเรียนมีมากกว่าดูผ่านเว็บไซต์ คือการดูทีวี ซึ่งส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนมีทีวีและช่องทางการดูทีวีสามารถใช้ได้หลายระบบ" นางยุวนิตย์กล่าว และว่า วิชาที่สอนออนไลน์มี 10 วิชา การออกอากาศจะมีช่วงรีรัน เพื่อให้ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคนผลัดเปลี่ยนชมรายการตามช่วงเวลาที่รีรัน หรือดูทบทวนได้ โดยในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะนำวิชาที่ออกอากาศไปแล้วมารีรันใหม่โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถดาวน์โหลดรายการจาก www.dltv.ac.th
          ร.ร.ตชด.ปราณบุรีไม่มีไฟฟ้า
          นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ติดตามการเรียนออนไลน์ในพื้นที่ ต.เขาจ้าว มีโรงเรียน ตชด. 3 แห่ง พบว่าบางหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า นักเรียนต้องไป รวมตัวเรียนออนไลน์ที่ศาลากลางหมู่บ้านจากการใช้โซลาร์เซลล์สำหรับระบบอินเตอร์เน็ต และเครื่องรับโทรทัศน์ โดยนักเรียนใช้เวลาเรียนเพียงครึ่งวัน
          นายอรุณชัย สมมิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านยางชุมเหนือ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี กล่าวว่า หลังร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. จัดสถานที่ภายในบ้านพัก 3 หลังภายในหมู่บ้าน ให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จากโรงเรียนดีมากาแรตฟูลเลอร์ นั่งเรียนออนไลน์ ล่าสุดมีผู้ปกครองจากหมู่บ้านอื่น นำบุตรหลานมาฝากเรียนจำนวนมาก พร้อมนำข้าวสารอาหารแห้งมาสนับสนุน เพื่อทำอาหารกลางวันให้เด็กรับประทาน โดย สปพ.เขต 2 ส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตการณ์พบว่าการเรียนการสอนมีคุณภาพในระดับที่น่าพอใจ
          'ชุมพร'สลด3น.ร.อยู่กระต๊อบ
          น.ส.ภนิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร กล่าวว่า โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 มีนักเรียน 1,426 คน กระจายอยู่หลายอำเภอ หลังมีนโยบายการเรียนการสอนออนไลน์และออนแอร์ มีการตอบรับจากนักเรียนไม่ถึง 50% จึงจัด "โครงการหนูอยู่ไหนครูไปนั่น" เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของนักเรียน พบว่าครอบครัวของนักเรียนหลายครอบครัวอยู่ในสภาพยากจน จนถึงยากจนมาก
          น.ส.ภนิดากล่าวว่า ครอบครัวหนึ่งใน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน อยู่ด้วยกัน 5 คน พ่อแม่ลูก โดยพ่อทำสวนปาล์ม ส่วนแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีลูก ผู้หญิง 3 คน โดยเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 2 คน คือชั้น ป.1 อายุ 7 ปี และชั้น ม.2 อายุ 14 ปี ส่วนอีกคนชั้น ป.4 อายุ 10 ขวบ เรียนในโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง สภาพบ้านเป็นกระต๊อบหลังคามุงสังกะสี ในบ้านมีห้องเดียวใช้เป็นที่นอนทั้ง 5 ชีวิต สภาพบ้านชำรุดมากจนเกือบพัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ ก่อนหน้าเกิดวิกฤตโควิด-19 มีรายได้ทั้งครอบครัววันละ 200-300 บาท แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 รายได้ลดลงเหลือเพียงวันละ 100 กว่าบาทเท่านั้น
          "นักเรียนส่วนหนึ่งยากจน ที่พบมีทั้งบ้านไม่มีไฟฟ้า ไม่มีตู้เย็น ไม่มีทีวี จึงให้ครูเดินทางเข้ามาสอนถึงบ้าน บางครอบครัวรายได้ลดลงแทบไม่มีเงินซื้อข้าวกิน จึงรายงานให้นายอำเภอหลังสวนรับทราบเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้น และอยากให้สังคมช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ยากลำบากเหล่านี้ด้วย ผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 3170718138 หรือติดต่อผ่านดิฉันโทรศัพท์ 0-8171-9579" น.ส.ภนิดากล่าว
          น.ร.ตรังคิดถึงเพื่อนอยากไปรร.
          ด้าน น.ส.เสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง กล่าวว่า ลงพื้นที่พร้อมครูประจำชั้นต่างๆ ติดตามการเรียนทางออนไลน์ของนักเรียน และจากการจัดประชุม ผู้ปกครอง พบว่าทุกคนเห็นด้วยที่จะให้เด็กๆ เรียนระบบออนไลน์ไปก่อน ดีกว่าวิ่งเล่น หรือเล่นเกม แต่มีบางส่วนที่ไม่มีความพร้อมทางคุณครูจะจัดทำใบงานที่เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แนะนำว่าให้ทบทวนอ่านหนังสือบทเรียนเท่าที่จะทำได้
          "สำหรับครอบครัวที่ไม่มีความพร้อม เช่น ครอบครัวหนึ่ง เป็นผู้ปกครองของนักเรียน 3 คน เรียนชั้นอนุบาล 3, ป.4 และ ป.5 แต่มีทีวีเพียง 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ครูจึงแนะนำให้นักเรียนสลับกันดู และเปิดดูเรียนย้อนหลัง แต่เด็กทั้ง 3 คน บอกว่าอยากไปเรียนที่โรงเรียนมากกว่า เพราะคิดถึงเพื่อนและคุณครู บางครอบครัวมีฐานะลำบาก มีทีวีแต่รับสัญญาณถ่ายทอดไม่ได้ เด็กต้องไปเรียนกับเพื่อนในละแวกใกล้เคียง" น.ส.เสาวภาพัชรกล่าว
          ครูอุทัยฯเดินสายสอนถึงบ้าน
          ที่ จ.อุทัยธานี นายกิตติ คุณเส็งจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่พร้อมคณะครูจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวยากจน ไม่มีกล่องทีวี หรืออินเตอร์เน็ต ที่จะรับชมสื่อการเรียนการสอนทางออนแอร์และออนไลน์ได้ ขณะที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีความรู้จึงไม่สามารถช่วยสอนบุตรหลานได้ ดังนั้น หากนักเรียนบ้านไหนที่ดูทีวีเรียนออนไลน์ได้ตามปกติ ก็จะให้เรียนตามนั้นไป แต่คนไหนที่ไม่สามารถดูทีวีได้ ก็จะจัดคณะครูสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าทำการสอนให้กับเด็กจนครบทุกหลังคาเรือน เพื่อให้เด็กกลุ่มเหล่านี้ได้รับการเรียนการสอนเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ
          'เชียงใหม่'แม่ปวดหัวแทนลูก
          ที่ จ.เชียงใหม่ น.ส.ปริสสา กาญจนกุล คุณแม่ลูกสอง กล่าวว่า ปวดหัวมากเพราะลูกคนโตกำลังจะเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ให้ทดลองเรียนทางไกล เพื่อทบทวนล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม ปรากฏว่าหลักสูตรไม่ทันสมัย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จึงต้องซื้อคอร์สเสริมให้เรียนกับติวเตอร์ ขณะที่ลูกคนเล็ก เรียน ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เริ่มทดลองเรียนผ่าน เฟซบุ๊กไลฟ์แต่ลูกยังเล็กจึงต้องมีพ่อแม่นั่งประกบ ไม่อย่างนั้นเขาจะเดินไปมา ดูบ้างไม่ดูบ้าง ผู้ปกครอง ต้องเรียนกับลูกวันละ 2 วิชา ส่วนช่วงบ่ายครูจะไลน์กลุ่มมาถามว่าทำการบ้านหรือยัง ต้องใช้ไลน์ ผู้ปกครอง เพราะเด็กยังพิมพ์ตัวหนังสือไม่ถนัด ผู้ปกครองต้องพิมพ์ตอบให้ กลายเป็นภาระของ ผู้ปกครอง มีลูกสองคนต้องใช้คอมพิวเตอร์ 2 ตัว ใช้มือถือก็ตัวหนังสือเล็กเกินไป สรุปคือการเรียนออนไลน์ยังไม่มีความพร้อม
          น.ส.ชุลีกร ดีรพัฒน์ แม่ของลูกชายวัย 7 ขวบ นักเรียนโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า วุ่นวายมาก ครั้งแรกการสอนเป็นแบบไมโครทีมผ่านอินเตอร์เน็ต ให้เด็กใช้โน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถือ ต้องโหลดโปรแกรมมาซึ่งวุ่นวายเรื่องการลงทะเบียน ใส่รหัสนักเรียน แต่ปัญหาคือการเรียนเป็นแบบวิดีโอ สัปดาห์หนึ่งเด็กจะเรียน 5-6 วิชา เมื่อเริ่มให้เรียนจริงวันที่ 18 พฤษภาคม พบปัญหาการเช็กชื่อแบบไลฟ์จากเดิมเด็ก 1 ห้องมี 40 คนต่อครู 1 คน ตอนนี้ให้เรียนพร้อมกัน 4 ห้องต่อครูคนเดียว เด็กเป็นร้อยคน กลุ่มใหญ่เกินไป ทำให้เกิดปัญหาเพราะมีเด็กที่กล้าแสดงออก กดไมค์ถามครูกันอย่างอิสระ หน้าของเด็กจะโผล่ขึ้นมาแทนหน้าครูที่กำลังสอน มีตะโกนทักทายกันไปมา ส่งเสียงแข่งกับครู วุ่นวายไปหมด
          'โคราช'ยังเจอทีวีใช้หนวดกุ้ง
          ที่ จ.นครราชสีมา นายภารดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ครูที่ปรึกษาและครูประจำชั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่บ้านพัก เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนหน้านี้ได้สอบถามข้อมูลพบมีปัญหาความพร้อม เช่น ไม่มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเชื่อมต่อเน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มีปัญหาล่าช้า สัญญาณหลุดบ่อย จึงแนะนำให้ดูผ่านจานดาวเทียม แต่ส่วนหนึ่งโทรทัศน์รุ่นเก่ารับสัญญาณผ่านเสาหนวดกุ้ง บางบ้านมีทีวีเครื่องเดียว แต่มีลูกมากกว่า 1 คน จึงมีปัญหาแย่งช่องกันดู เตรียมเสนอของบจัดซื้อพร้อมขอรับบริจาค เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกลได้มากที่สุด
          'ร.ร.เมทนีดล'โชว์เรียนแบบ4D
          ที่โรงเรียนเมทนีดล ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดตัวพนักงานขับรถโรงเรียนเมทนีดลปรับโฉมเป็นเอ็มเทสเคอริเออร์ (MTES's Courier) ผู้ส่งกล่องของขวัญความรู้ให้นักเรียนถึงบ้านทุกสัปดาห์ โดยมีผู้ช่วยพยาบาลช่วยติดตั้งระบบปฏิบัติการที่บ้าน ไม่เป็นภาระแก่ผู้ปกครอง
          ดร.อรทัยกล่าวว่า โรงเรียนเมทนีดล เตรียมกล่องของขวัญ 4D Digital Online Learning โดยจัดพนักงานรถเอ็มเทสเคอริเออร์ พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าดำเนินงานที่บ้านเพื่อช่วยดูแลการติดตั้งข้อมูลอุปกรณ์ที่ทางบ้านมี พร้อมแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น รองรับการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์แบบ 4D พร้อมกล่องวิเศษ และกระเป๋าความสุข ที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน ชิ้นงานจริงต่อสัปดาห์ จะส่งถึงครอบครัวทุกๆ วันศุกร์
          "ขณะที่เด็กอยู่ที่บ้าน เพื่อเลี่ยงการระบาด โควิด-19 เราต้องดำเนินการการเรียนการสอนต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการเรียนออนไลน์ของเรา เป็นการเรียนแบบ 4D โรงเรียนส่งอุปกรณ์ไปถึงบ้าน เด็กนักเรียนสามารถจับชิ้นงาน แล้วเรียนแบบคุณครูฝึกหัดออนไลน์จริงๆ เด็กกับคุณครูตอบสนอง 2 ทาง ดังนั้น ทุกๆ วันเด็กๆ จะมีกิจกรรมที่เปลี่ยนไปทุกวัน ครูจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ครบ จะมีทั้งครูประจำชั้น ครูต่างชาติ และแม่บ้าน ซึ่งแม่บ้านคือทีมคนครัว จะจัดการเรื่องอาหารว่าง ให้เด็กๆ รวมถึงทีมพยาบาล จะทำบัญชีการงานให้เด็กๆ ด้วย" ดร.อรทัยกล่าว