กสทช.เคาะเรียง17ช่องทีวีดิจิทัล

อนุมัติใช้คลื่นทดลอง'เรียนสนุก'
          หนุนเพื่อศึกษาไม่เน้นหารายได้
          กสทช.อนุมัติเรียงลำดับหมายเลขรายการเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาผ่านทางไกล และเพื่อการอาชีวศึกษา 17 ช่อง ตั้งแต่ 37-53 ไฟเขียวไทยพีบีเอสใช้ความถี่ชั่วคราวทำช่องทีวีเรียนสนุก หนุนการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว ไม่เน้นหารายได้ ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุม กสทช.วาระพิเศษได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่อง ตามแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (เอสดี) นั้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ประชุม กสทช.มีมติอนุมัติกำหนดให้เรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่องรายการเพื่อการศึกษาผ่านทางไกล และช่องรายการเพื่อการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 17 ช่องรายการ เรียงลำดับต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่ช่องรายการหมายเลข 37 ไปจนถึงช่อง 53
          นายฐากรกล่าวอีกว่า ที่ประชุม กสทช.ยังได้อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ในการจัดทำช่องทีวีดิจิทัลสอนหนังสือ (แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ทีวี) ทีวีเรียนสนุก โดยใช้หมายเลขช่องรายการลำดับที่ 4 เป็นเลขช่อง ซึ่งช่องดังกล่าวไม่ใช่ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว แต่เป็นไปตามโครงการแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ทีวี (เอแอลทีวี) ทีวีเรียนสนุก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว
          นายฐากรกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองทดสอบเป็นการชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับชาติของไทยพีบีเอส ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหารายได้
          "สำหรับรายละเอียดการออกอากาศ ให้ไทยพีบีเอสออกอากาศช่องสอนหนังสือ (แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ทีวี) ทีวีเรียนสนุก แบบความคมชัดปกติ (เอสดี) จำนวน 1 ช่องรายการ และให้ไทยพีบีเอสดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามข้อ 17 ของประกาศ กสทช. ส่วนการวางเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นจากการทดลอง เนื่องจากเป็นการทดลองทดสอบผ่านโครงข่ายของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเดิมและไม่มีต้นทุนที่จะนำมาคำนวณมูลค่าโครงการในการวางเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นจากการทดลอง และเห็นควรแจ้งให้ไทยพีบีเอสดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด" นายฐากรกล่าว