กสทช.อนุมัติอีก100ล.หนุนรพ.สู้โควิด

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่สำนักงาน กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในส่วนของงบประมาณสำนักงาน กสทช. เป็นล็อตที่ 2 วงเงิน 100.591 ล้านบาท สนับสนุน 69 โรงพยาบาลทั่วประเทศ หลังจากนี้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐยังสามารถขอรับการสนับสนุนเข้ามาได้ที่ กสทช.โดยตรงจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ กสทช.จะรีบพิจารณาโครงการ เพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนา 2019
          "ขณะนี้ยังเหลือกรอบวงเงินสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐสู้โควิด-19 อีกกว่า 500 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณสำนักงาน กสทช. กว่า 300 ล้านบาท และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) กว่า 200 ล้านบาท ขณะที่ยังเหลือคำขอรับการสนับสนุนจากสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐเพื่อรับการอนุมัติอีกกว่า 600 แห่ง" นายฐากรกล่าว