ดีป้า-เอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ช่วยคนหางานรับกระแส New Normal

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดีอีเอส ได้ร่วมกับ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ว่างงานจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับคณะ ผู้บริหารจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ รวม 19 บริษัท คือ ไอบี เอ็ม, เดลล์, ซิสโก้, หัวเว่ย, เด็นโซ่, ไมโครซอฟท์, ฮิตาชิ, มิตซูบิชิ, สยามคูโบ ต้า, ทีวี ไดเร็ค, เอไอเอส, ดีแทค, ทรู, กสท โทรคมนาคมทีโอที, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ไทยพาณิชย์ และกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
          ทั้งนี้ ได้มีการหารือถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 3 กลุ่ม คือ ผู้ว่างงาน พนักงานที่ถูกลดค่าตอบแทน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานหรือเริ่มประกอบธุรกิจ รวมถึงการพัฒนา National Digital Workplace Platform ซึ่งดีป้าจะ เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการพัฒนาระบบ และร่วมมือกับบริษัทด้านดิจิทัลในการจับคู่งานกับผู้ที่ต้องการงาน ทั้งในรูปแบบ Digital Supporter (Non-technical) ไปจนถึงโปรแกรมเมอร์ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการนำส่งข้อมูลตำแหน่งงานว่างด้านดิจิทัล และนอกเหนือจากดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้สมัครด้วยตนเอง
          นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้ง  Reskill และ Upskill เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมถึงสภาวะ New Normal โดยดีป้าจะช่วยเหลือประสานงานกับบริษัทด้านดิจิทัลในการพัฒนาหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
          ด้าน ดร.ณัฐพล กล่าวว่า  การประชุมดังกล่าว จะส่งผลให้คนไอที คนทั่วไปรวมถึงผู้ที่ต้องการยกระดับทักษะเพื่อประกอบอาชีพใหม่มีช่องทางการหางานผ่านแพลตฟอร์มที่รัฐและเอกชนบูรณาการการทำงาน โดยมีดีป้าเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งในเรื่องของการสร้างสังคมดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถปรับตัวรับยุค New Normal และสืบค้นงานที่ตรงตามความเชี่ยวชาญและทักษะที่เปลี่ยนไปได้.