ลุยแพลตฟอร์มรับเปิดเมือง

 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ผลการหารือร่วมกับ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ตัวแทนภาคธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารสศช. เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสถานประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยการหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (ศบค.)  ซึ่งได้หารือถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการเปิดสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นผู้แทนธนาคารกรุงไทย ได้นำเสนอแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รองรับการใช้งานของผู้ใช้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน และผู้พิทักษ์อนามัย เป็นระบบหลังบ้านสำหรับหน่วยงานดูแลและตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัย
          อย่างไรก็ตาม การจัดทำแอพ มีหลักการสำคัญในการออกแบบระบบ คือ ต้องเป็นข้อมูลแบบเปิดที่ไม่ระบุตัวตน ใช้งานสะดวกและครอบคลุมพื้นที่วงกว้างเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายด้วยเงินสด ลดการแพร่เชื้อ และที่ประชุมยังหารือถึงการใช้งานแพลตฟอร์ม "เปิดเมืองปลอดภัย Thai.care" ซึ่งร่วมพัฒนาโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเปิดเมืองที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยเฉพาะภาคธนาคาร เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบของแพลตฟอร์มที่มีความเหมาะสม เป็นแพลต ฟอร์มหลักของประเทศที่จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์การเปิดเมืองอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่ง ซึ่งในการประชุมวันที่ 12 พ.ค. นี้ จะหารือถึงความคืบหน้าในประเด็นนี้ต่อไป.