ลุ้น กสทช.เคาะเลื่อนจ่ายค่าต๋ง

นายธวัชชัย จิตภาษ์นันท์ กรรมการในคณะกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช. นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้หยิบยกประเด็นการขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จากเดิมต้องชำระภายในเดือน พ.ค.2563 โดยขอขยายระยะเวลาการชำระออกไปอีก 2-3 เดือน หรือชำระในเดือน ส.ค.นั้น ซึ่งตนได้แสดงความเห็นว่า การจะขยายการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดให้บอร์ด กสทช.พิจารณาในวันที่ 13 พ.ค.นี้
          อย่างไรก็ตาม หากขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมออกไปต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ด้วยโดยเฉพาะกรณีของผู้ประกอบการโทรคมนาคมเนื่องจากค่ายมือถือได้แจ้งผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่ามีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ธุรกิจอื่นๆขาดทุนและบางธุรกิจต้องปิดกิจการชั่วคราวดังนั้นต้องพิจารณาอย่างละเอียดและเป็นไปตามระเบียบ กสทช.ด้วย
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการกฎหมาย กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า กสทช.มีอำนาจในการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมออกไปได้หรือไม่และหากขยายได้จะดำเนินการในรูปแบบใดในเบื้องต้นมีการเสนอให้ผ่อนชำระ 2 งวด เช่น ชำระในเดือน พ.ค. 50% เดือน ก.ค. 50% เป็นต้น เพราะหากขยายระยะเวลาไปทั้งหมด อาจกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินของ กสทช.เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมรายปีนั้นถือเป็นรายได้ของ กสทช.ที่นำมาเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายรายปีของสำนักงาน กสทช.ที่ได้วางแผนการดำเนินงานไว้หมดแล้ว.
--จบ--