เอไอเอสหนุนหุ่นยนต์-รพ.สู้โควิด

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอสเปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข ยังคงเป็น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน แม้ว่า จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทย จะมีแนวโน้มลดลง แต่สถานการณ์ ยังต้องอยู่ในการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำรอบสอง โดยภาคใต้ เป็นอีกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ทั้งจากการเดินทางเข้า-ออก ผ่านพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หรือการเดินทางข้ามจังหวัดช่วงคลายมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงยังมีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษา
          "เอไอเอส ภายใต้ภารกิจเอไอเอส 5G สู้ภัยโควิด-19 จึงยังทุ่มเทระดมสรรพกำลังความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมดิจิทัล โซลูชั่น เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล ที่โรงพยาบาลสนามในภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย 1.จับมือสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมขีดความสามารถให้กับหุ่นยนต์ เอดีเอโรบอต ซึ่งเป็นหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ทำหน้าที่ส่งยา อาหาร และเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงพูดคุยสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและหมอผ่านระบบวิดีโอคอล และรุ่นที่ 2 เพิ่มกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อประเมินการรักษาเบื้องต้น จะถูกนำไปใช้งานที่โรงพยาบาลต่างๆ ในภาคใต้ เพื่อแบ่งเบาภาระ ลดความเสี่ยงให้กับแพทย์ พยาบาล" นายวสิษฐ์กล่าว
          นายวสิษฐ์กล่าวว่า 2.สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร พร้อมติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และขยายสัญญาณเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า ภายในศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของภาคใต้ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล และ 3.สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร เสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลสุไหงโกลก, โรงพยาบาลปัตตานี, โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลยะลา, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2 (โรงพยาบาลสนาม), โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (โรงพยาบาลสนาม)