แคทพร้อมลุยธุรกิจดาวเทียมต่อจากไทยคม

 พ.อ.สรรพชัย  หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด ดีอี) เห็นชอบให้แคทบริหารจัดการทรัพย์สินที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รับโอนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้บริการดาวเทียมกับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในเดือน ก.ย.64 ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงดีอีเอสเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ จึงจะสามารถบริหารจัดการภาพรวมทั้งโครงการ
          ทั้งนี้แคทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร 2-3 ราย เพื่อให้บริการจากเครือข่ายดาวเทียม LEO (Low Earth Orbit) ที่มีการใช้งานลักษณะกลุ่มดาวเทียมครอบคลุมทั่วโลกกว่า 600 ดวง  แบ่ง เป็น 2 บริการ ได้แก่ การให้บริการเช่าสถานีฐานควบคุมดาวเทียม และเป็นตัวแทนจำหน่าย คาดว่าจะได้ข้อสรุปไตรมาส 3 ปีนี้ และเนื่องจากเป็นดาวเทียมต่างชาติ จึงต้องรอหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการดาวเทียมต่างชาติจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
          "แคทมีประสบการณ์ที่ทำดาวเทียมมากกว่า 50 ปี โดยมีสถานีฐาน 3 แห่ง คือ จ.นนทบุรี, อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  และ จ.อุบลราชธานี และมีความพร้อมของบุคลากร ทั้งด้านเทคนิค และกฎหมาย ซึ่งแคทจะพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการบริหารสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัมปทาน โดยจะส่งไปฝึกอบรม กับไทยคม 24 คน ในเดือน ก.ย. 63 ส่วนแผนบริหาร จัดการ ดาวเทียมไทยคม 4 และ 6 จะมีการประเมินหลังจากมีการฝึกอบรมกับไทยคม หากเราทำเองได้ 100% ก็ไม่จำเป็นต้องมีพันธมิตร".
--จบ--