"ทักษะดิจิทัล"ผนึก"เอไออัจฉริยะ" "นิวนอร์มอล"โลกแรงงานยุคใหม่

รายงานของ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม คาดว่า ปี 2565 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์ และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริทึม จะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% ชี้ให้เห็นว่า โลกการทำงานต้องการแรงงานที่มีทักษะชุดใหม่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกันวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เทรนด์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการทำงานในอนาคตของตลาดแรงงาน ที่มีความต้องการจากตลาดสูงมาก
          กรุงเทพธุรกิจ   จิน ฮี เบ Microsoft Philanthropies Lead ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บริษัทไมโครซอฟท์ กล่าวว่า เอไอ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเปลี่ยน แปลง และนำมาซึ่งการเติบโตเชิงเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จากการเพิ่มผลิตผลในการดำเนินงาน และรายได้โดยรวมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานว่าองค์กรที่นำ เอไอ มาปรับใช้ในเชิงรุกสามารถเพิ่มผลกำไรได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมจากทุกภาคอุตสาหกรรมถึง 15%
          'เอไอ'เขย่าอุตฯ ทักษะแรงงานต้องเพิ่ม
          ภายในปี 2571 มีภาคอุตสาหกรรมที่ถูกคาดการณ์ว่าจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี เอไอ และการนำเครื่องจักรมาใช้แทนการ ทำงานของมนุษย์ (Automation) มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม ราว 15% อุตสาหกรรมการผลิต 12%และ อุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีก ราว 10%
          โดยในภาคการผลิต เช่น อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน มีส่วนผสมใช้แรงงานคน และระบบออโตเมชั่น ในสายการผลิต โดย ที่ผ่านมาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เดินหน้าเร่งการอัพสกิล รีสกิล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
          ขณะเดียวกัน ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน เริ่มมีตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นในกลุ่มแรงงานระดับสูงที่มีทักษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้าน วิศวกร บ่งชี้ถึงความต้องการแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
          ตั้งเป้าคนดิจิทัล 2 แสนคนใน 5 ปี
          ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า การพัฒนาแรงงาน หรือกำลังคนด้านดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับโลกแรงงานในอนาคตที่จะไม่เหมือนเดิม ขณะที่ ประเทศไทยมี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0. รวมถึงเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หรือไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของอีอีซี ซึ่งต้องการแรงงานทักษะด้านดิจิทัลเพื่อมารองรับ
          การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล คือ หนึ่งในจุดอ่อนสำคัญของไทยในการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะทักษะที่ต้องการ เช่น เอไอ ดาต้าอนาไลติกส์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หรือ ไอโอที โดย ดีป้าตั้งเป้าว่าไทยควรต้องมีบุคลากรทักษะดิจิทัลให้ได้ 200,000 คนภายใน 5 ปี
          ปัจจุบันภาพรวมแรงงานไทยกว่า 22 ล้านคน จำนวนนี้มีทักษะด้านดิจิทัลเพียง 5%  ดังนั้นประเทศยังต้องการบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลเพิ่มอีกมหาศาล
          นักวิชาการชี้ไทยต้องวางแผนพัฒนาคน
          ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี กล่าวว่า ประเทศไทยควรมีการแผนสร้างคนในอนาคต ต้องปฏิรูประบบการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหม่ อาจต้องฝึกอบรมอาจารย์ และต้องส่งเสริมให้ทำการวิจัยใหม่ๆ รวมถึงมีการเรียนการสอนเทคโนโลยีใน 10-15 ปีข้างหน้า
          หากต้องการสร้างบุคลากรทางด้านนี้ต้องวางแผนระยะยาว ส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรม ตั้งแต่เด็ก ต้องใช้เวลา 10-15 ปี เป็นอย่างน้อยในการสร้างคนรุ่นใหม่
          การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ เช่น ทางด้าน ดาต้า ไซน์ หรือ เอไอ ต้องเน้นที่ คุณภาพ  ต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ตามแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่เน้นการตลาด ถ้าต้องการคนไอทีจำนวนมากในระยะนี้เราอาจต้องส่งงานไปทำในต่างประเทศหรือต้องออกหาแนวทางให้บุคลากรต่างชาติมาทำงานในไทยได้ง่ายขึ้น
          ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล จึงเป็นโอกาสทำให้ทุกประเทศสามารถจะเข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทั้งนี้บุคลากรก็ต้องมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจะต้องมีการทำงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจัง
          โดยเฉพาะในเรื่องของ ดีป เทคโนโลยี และรัฐบาลอาจต้องทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากเหมือนที่หลายๆ ประเทศทำ จึงจะแข่งขันในอนาคตได้ การพัฒนาคนต้องใช้เวลาไม่มีนโยบายใดๆ ที่สามารถจะทำให้คนเก่งขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันสั้น หากเราไม่ได้สร้างพื้นฐานความรู้ให้แข็งแกร่งพอ
          เอกชนไอทีร่วมปั้นทักษะคนโลกอนาคต
          นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจร กล่าวว่า การเข้ามาของเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกภาคอุตสาหกรรมเร่งหาทางรับมือ ทางเลือกสำคัญ คือ การมองหาบุคลากร แรงงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะทักษะและความสามารถการเขียนโปรแกรม หรือการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน และจะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          จากรายงานของไอดีซี คาดภายในปี 2567 ความพร้อมการใช้เทคโนโลยีของ ภาคธุรกิจจะส่งผลให้การจ้างงานในตำแหน่ง นักพัฒนาโปรแกรมมีแนวโน้มโตกว่า 20%
          สายงานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล กำลังเป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน แต่ในแต่ละปีบุคลากรที่จบด้านนี้มีน้อย และไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของตลาด สอดคล้องกับข้อมูลทรัพยากรบุคคลจาก อเด็คโก้ ประเทศไทย ที่จัดอันดับให้สายงานไอที เป็นอาชีพสำหรับเด็กจบใหม่ที่มีโอกาสเติบโต และได้รับเงินเดือนสูงอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความต้องการจากตลาดแรงงานสูง
          โลกแรงงานเปลี่ยน "ไทย" ต้องพร้อม
          นาถ กล่าวด้วยว่า ทักษะด้านโค้ดดิ้ง จะกลายเป็น 1 ใน 10 ทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก การปูพื้นฐานด้านโค้ดดิ้ง จะเป็นสิ่งสำคัญช่วยให้ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
          "เทรนด์โลกในปัจจุบันที่ต้องจับตามอง ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ การใช้บิ๊กดาต้า และคลาวด์ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ประเทศเราต้องมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้"
          การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล คือ หนึ่งในจุดอ่อนสำคัญของไทยในการก้าวสู่ยุคอุตฯสมัยใหม่
          ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
          การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ เช่น ดาต้า ไซน์ หรือ เอไอ ต้องเน้นที่คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ
          ธนชาติ นุ่มนนท์