เอไอเอสผนึก Trustwave เปิดศูนย์ปลอดภัยไซเบอร์

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ปัจจุบันการโจมตีหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีกลุ่มองค์กรและภาคธุรกิจตกเป็นเป้าหมายหลัก ยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทุกองค์กรต่างปรับตัวให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home พนักงานบางส่วนอาจมีความจำเป็นต้อง Access เข้าสู่ระบบบริษัท แต่กลายเป็นช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงให้เกิดภัยไซเบอร์ตามมา
          จากการสำรวจพบว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกในเดือน มี.ค. 2563 เพิ่มสูงขึ้นถึง 37% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ.2563 โดยองค์กรและธุรกิจที่ทำงานที่บ้านถูกโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้นกว่า 127% และคาดว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกสร้างความเสียหายมากกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2564 
          ทั้งนี้ AIS Business ในฐานะผู้นำบริการ ICT เพื่อองค์กรครบวงจร มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้น จึงพัฒนาโซลูชั่นและบริการ AIS Cyber Secure เพื่อดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ ด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ภายใต้ความร่วมมือกับ Trustwave ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ อันดับต้นของโลก พร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ของเอไอเอสในการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าเอไอเอสทั้งฐาน ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจจับ แจ้งเตือน และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง.