CATพร้อมบริหารดาวเทียมหลัง"ไทยคม4-6"สิ้นสุดสัมปทาน

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดเผยว่า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ CAT เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับโอนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้บริการดาวเทียมกับ บมจ.ไทยคม ในเดือน กันยายน 2564 ที่อยู่ระหว่างรอกระทรวงดิจิทัลฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้ ตามหากได้รับอนุมัติจาก ครม. CAT ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่พร้อมด้วยศักยภาพองค์กรในด้านดาวเทียมสามารถบริหารจัดการภาพรวมทั้งโครงการ
          ทั้งนี้ เบื้องต้นแผนดังกล่าวครอบคลุมการเตรียม ความพร้อมในทุกด้านซึ่งอยู่ในขอบเขตความสามารถบริหารจัดการของ CAT ทั้งการพิจารณาต่อยอดสินทรัพย์ดาวเทียมที่จะหมดอายุการใช้งานวิศวกรรมเพื่อการใช้งานระยะยาว โดย CAT ได้เตรียมแผนบริหารดาวเทียมที่จะเหลือ 2 ดวง หลังสิ้นสุดสัมปทานคือไทยคม 4 และไทยคม 6 รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรองรับงานในอนาคต
          ในส่วนดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งมีอายุทางวิศวกรรมและพลังงานเชื้อเพลิงใช้ได้ถึงปี 2565 ทาง CAT ประเมินว่าเป็นตำแหน่งดาวเทียมที่มีศักยภาพสูงรองรับลูกค้าไทยและต่างชาติ ควรรักษาไว้โดยร่วมทุนกับพันธมิตรในการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่มาทดแทน และอาจส่งโดรนเติมเชื้อเพลิงเพื่อใช้งานต่ออีกระยะหนึ่งระหว่างรอการจัดหาดาวเทียมทดแทน
          "หลังหมดอายุใช้งานทางวิศวกรรมในปี 2565 เราจะพยายามรักษาสล็อต นี้ให้อยู่กับประเทศไทยต่อไป โดยหากเราได้ดาวเทียมใหม่มาแทนที่ไทยคม 4 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานมานานกว่าสิบปี ดาวเทียมบรอดแบนด์ใหม่จะใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ลดลงซึ่งอาจส่งผลลดค่าบริการลงได้ ในขณะที่จะสามารถขยายสัญญาณการให้บริการแก่ลูกค้าได้มากขึ้นทั้งไทยและต่างชาติ" พันเอกสรรพชัยกล่าว