ชูเอไอเอส ไซเบอร์ ซีเคียว ช่วยธุรกิจรับ"นิวนอร์มอล"

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การโจมตีหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นตลอดเวลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่พนักงานทำงานจากที่บ้าน (เวิร์กฟรอมโฮม) ต้องเข้าสู่ระบบของบริษัท เกิดช่องโหว่ โดยภาครัฐได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ล่าสุดเอไอเอสบิซิเนส พัฒนาโซลูชั่นและบริการ เอไอเอส ไซเบอร์ ซีเคียว เพื่อดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับลูกค้าองค์กร เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ หรือซีเอสโอซี ขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับทรัสเวฟ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์อันดับต้นของโลก
          "อนาคตระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์จะสำคัญมากยิ่งขึ้น ธุรกิจเกือบทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์ ดังนั้น เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้จะกลายเป็นความปกติในรูปแบบใหม่ (นิวนอร์มอล) พื้นฐานหลักในการดำเนินธุรกิจที่ทุกองค์กรต้องมี เพราะการมีระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มแข็ง เชื่อถือได้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรและธุรกิจ" นายยงสิทธิ์กล่าว
--จบ--