สคร.นำส่งเงินรายได้รัฐวิสาหกิจ6 เดือนแรกปีงบ 63 ได้ 1 แสนล้าน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนา คม 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า ร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 4,307 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและ
          กิจการฯ ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) จำนวน 101,173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท
          ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 92 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้ อันดับ 1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 26,055 ล้านบาท, อันดับ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท, อันดับ 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท, อันดับ 4 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท, อันดับ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท, อันดับ 6 ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท, อันดับ 7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท, อันดับ 8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท, อันดับ 9 การทาง พิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท, อันดับ 10 ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท และ อื่นๆ 7,872 ล้านบาท รวม 101,173 ล้านบาท