"ดีป้า"ทุ่มงบหนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านการศึกษา

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การลงทุน สังคม วัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งภาคการ ศึกษา ที่อาจทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของสุขอนามัยของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน รวมถึงผู้ปกครอง และอาจส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนการสอนนับจากนี้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19         เพื่อรองรับพฤติกรรมการเรียนการสอนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดีป้าจะใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ในการสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนด้าน โค้ดดิ้งด้วยดิจิทัล เช่น การพัฒนาหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง หรือการพัฒนาบอร์ดสมองกลเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้ง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีกทั้งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลของประเทศในอนาคต
          "มาตรการช่วยเหลือการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือครั้งที่ 2 หลังออกมาตรการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพวงเงิน 90 ล้านบาท เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านต่าง ๆ โดยดีป้ายังมีแผนที่จะนำเสนอมาตรการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน พลิกฟื้นภาคการลงทุน และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19" ดร.ณัฐพล กล่าว.
--จบ--