DESไม่ปิดทางTHCOMเร่งCATส่งแผนดาวเทียม

ทันหุ้น- สู้โควิด -"พุทธิพงษ์" เร่ง CAT จัดการดาวเทียมไทยคม 4-5 ไม่ ปิดทาง THCOM ร่วม สั่งสรุปใน 2 เดือน พร้อมจี้ กทม.เร่งลงทุนนำสายเคเบิล ลงดินช่วงจราจรโล่ง ด้าน CAT เตรียม ตั้ง JV หรือร่วมทุน PPP กับ THCOM บริหารดาวเทียมหลังหมดสัญญาสัมปทาน
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุ ได้สั่งการให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT ไปเร่งศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียม ไทยคม 4, 5 หากได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้บริหารจัดการดาวเทียมทั้ง 2 ดวงจาก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM หลังหมดสัญญาสัมปทานในปี 2564 และ 2572 ตามลำดับ โดยพร้อมพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติทั้งหมด เบื้องต้นได้ให้ระยะเวลาในทำแผนไม่เกิน 2 เดือนนับจากเดือนเมษายนหรือราวเดือนมิถุนายน 2563
          "ทาง CAT จะต้องชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโดยละเอียดทั้งงบประมาณที่จะใช้ การพัฒนาคนเข้ามารองรับงานในระยะยาว การบำรุงรักษาดาวเทียม ซึ่งผมก็จะพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ"
          ตั้งบริษัทร่วมบริหาร
          แหล่งข่าวในวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า แนวทางที่ CAT จะสามารถบริหารจัดการดาวเทียมทั้ง 2 ดวงได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการจ้างให้ THCOM เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม CAT อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม อาทิ 1.ตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง CAT-THCOM เพื่อให้บริษัทร่วมทุนเป็นผู้ว่าจ้าง THCOM เข้ามาบริหารจัดการดาวเทียมทั้ง 2 ดวง 2.ดำเนินงานในลักษณะการร่วมทุนระหว่าภาครัฐบาลและเอกชน (Public. Private Partnership :  PPP) ซึ่งยังต้องพิจารณาความเป็นไปได้เรื่องกรอบระยะเวลาในการดำเนินการร่าง  TOR เนื่องระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างจำกัด
          "ทาง CAT ก็เร่งประชุมหาแนวทางรองรับเพราะถือเป็นหน่วยงานตรงที่ต้องเข้ามารับหน้าที่ต่อจากรัฐบาล แต่เพราะกรณีไทยคมมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลา และต้องดำเนินการอย่างรอบคอบที่สุด"
          เร่งโครงการนำสายเคเบิลลงดิน
          นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ได้เร่งเจรจากับทางกรุงเทพมหานคร และบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด รัฐวิสาหกิจของทางกรุงเทพฯ เกี่ยวโครงการนำสายเคเบิลลงดิน เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นได้ร้องขอให้ทางกรุงเทพมหานคร และบริษัทกรุงเทพธนาคม ส่งรายละเอียดพื้นที่เขตที่ได้รับสิทธิการนำสายเคเบิลลงดิน 2,000 กิโลเมตร มายังกระทรวง เพื่อที่ทางกระทรวงจะได้เร่งรัดดำเนินการในส่วนพื้นที่อื่น และเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ทับซ้อนกันคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม 2563 นี้
          "การลงทุนภาครัฐ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เม็ดเงินไหลลงสู่ระบบ กระตุ้นให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ผมได้ประสานขอให้ทางกทม.และกรุงเทพธนาคม แสดงเขตพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์ดำเนินการ 2,000 กิโลเมตรลงในแผนที่แล้วถือไว้ทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อที่ทางผมจะได้อาศัยช่วงที่การจราจรไม่แออัด เร่งพิจารณาดำเนินการส่วนพื้นอื่น งานจะได้ต่อเนื่อง"
          บรรยายใต้ภาพ
          พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์