AISส่ง"Robot For Care"ช่วยแพทย์รักษา"โควิด-19"

ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน
          สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส "โควิด-19" (COVID-19) ในประเทศไทย มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากแต่ "นักรบเสื้อกาวน์" บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหน้าด่านในการรับมือกับไวรัส "โควิด-19" ยังคงต้องทุ่มเททำงานหนักและรับความเสี่ยงในทุกๆวัน
          ขณะที่ภาคเอกชนหลายองค์กรจับมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆช่วยกันคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อช่วยป้องกันรักษาชีวิตของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสร้าย
          บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส (AIS) อีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์
          จึงได้ระดมสรรพกำลังและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผนวกเทคโนโลยี 5G ที่ทรงประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลอย่างเต็มกำลัง
          นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นับว่าเป็นผู้ที่ต้องทำงานอย่างหนัก เผชิญกับความเสี่ยงจากการสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ป่วย อีกทั้งยังประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ
          ดังนั้น เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่เข้ามาช่วยเหลือคนไทยทุกภาคส่วน เพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง 5G
          เริ่มด้วยเร่งขยายโครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นที่ 159 โรงพยาบาลทั่วประเทศ รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และการตอบสนองที่รวดเร็วที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของ 5G พร้อมสนับสนุนระบบสื่อสารทั้ง AIS Fibre, 4G, AIS Super WiFi และสมาร์ทดีไวซ์
          เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทีมแพทย์ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรค, รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี, รพ.ยะลา จ.ยะลา และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
          สำหรับผู้ป่วยแล้วการได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกนาทีที่สามารถติดต่อสื่อสาร หรือรับ-ส่งข้อมูลทางการแพทย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงการเพิ่มเวลาในการช่วยรักษาชีวิตมากขึ้น
          ถัดมาคือตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab ผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ในช่วงการระบาดโควิด-19 พร้อมระดมนักวิจัยนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล พัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicine และโซลูชันงานบริการทางการแพทย์ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อให้สอดรับกับความต้องการเฉพาะของแต่ละแห่ง
          ส่งมอบ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน "โรบอท ฟอร์แคร์" (Robot For Care) จำนวน 23 ตัวให้กับโรงพยาบาล 22 แห่ง เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลและตรวจอาการผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหอพักผู้ป่วย
          โดยหุ่นยนต์สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของคนไข้ด้วยระบบเทอร์โมสแกน, ระบบปรึกษาทางไกลระหว่างคนไข้และหมอผ่านวิดีโอคอล ด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ให้ความคมชัดสูง
          อีกทั้งยังสามารถบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ผ่าน 5G ช่วยแบ่งเบาภาระลดการแออัด และลดเสี่ยงติดเชื้อ ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบให้ รพ.ราชวิถี, รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.ศิริราช, รพ.รามาธิบดี, รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และสถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปใช้งานจริง
          รวมทั้งมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาทิ สนับสนุนตู้ปลอดเชื้อ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า, สนับสนุนการผลิตตู้ความดันลบ สำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
          นอกจากนี้ ได้รวมพลัง พนักงานเอไอเอส ทั่วประเทศ ร่วมจัดทำ โครงการอุ่นใจอาสา ทำหน้ากากอนามัยส่งมอบให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์, รพ.ราชวิถี, รพ.วชิรพยาบาล, รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และ รพ.ศิริราช รวม 40,000 ชิ้น เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน
          นพ.สุกรม ชีเจริญ รอง ผอ.ด้านการแพทย์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า "Robot ForCare" หรือหุ่นยนต์ผู้ช่วยคุณหมอ ROC (ร็อก) สามารถช่วยลดการติดต่อระหว่างคนไข้ติดเชื้อกับบุคลากรทางการแพทย์
          หุ่นยนต์ช่วยลดภาระในการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันที่โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหน้ากากอนามัย และชุด PPE ลดความเสี่ยงและสามารถช่วยส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงเตียงได้อย่างแม่นยำคนไข้ยังสามารถติดต่อสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยในการทานยาผ่านกล้องหุ่นยนต์ได้ทันที" นพ.สุกรม กล่าว
          ผศ.นพ. โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และนับเป็นตัวอย่างที่ภาคเอกชนได้ร่วมมือกับภาครัฐช่วยกันแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19
          หุ่นยนต์ Robot For Care ผู้ช่วยคุณหมอ ROC (ร็อก) ที่เอไอเอสมอบให้ถือว่าช่วยการทำงานได้อย่างตรงจุด สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้ตอบโจทย์ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร" ผศ.นพ.โอภาส กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จริงๆ
          ด้าน รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า การนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในหุ่นยนต์ทางการแพทย์ และเทเลเมดิซีนถือเป็นอนาคตของการแพทย์ เป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อมากขึ้น ยิ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำในการรับส่งข้อมูลมากเท่าใดก็ยิ่งช่วยในการทำงานของบุคลากร
          นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ช่วยสู้ภัยไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้.