"ช่อง8"ปลื้มกสทช.หั่นค่ายโซ่ ชูกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปรับลดค่าธรรมเนียมยูโซ่ หรืออัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ซึ่งจะช่วยทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบภาครัฐ ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม จนไปถึงการดิสรัปชั่น พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ นอกจากนี้ประชาชนต้องทำงานที่บ้าน ดูโทรทัศน์เพื่อติดตามข่าวสารมากขึ้น ทำให้มีผู้ชมรายการในช่วงเวลา 08.00-19.00 น. เพิ่มมากขึ้น 10-15% ในไตรมาสแรก
          นายสุรชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ ช่อง 8 ยังดำเนินการภายใต้กลยุทธ์เก้าอี้สี่ขา ซึ่งเป็นกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ที่สร้างรายได้แบบค้ำยันซึ่งกันและกัน ด้วยการวางเป้าหมายสร้างรายได้ ช่อง 8 ให้แข็งแรงจากศักยภาพภายใน ไม่พึ่งพารายได้ช่องทางใดมากเกินไป เพื่อสร้างการเติบโตตามที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีคิดและมองรายได้จาก 4 ช่องทาง ตามสัดส่วน ประกอบด้วย 1.ช่องทางการขายมีเดียและสปอนเซอร์ สัดส่วน 50% คือ มีการทำงานเชิงรุก มองลูกค้าเป็นพันธมิตรหลัก ช่วยเหลือและ ต่อยอดไอเดียการโฆษณาให้ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีโจทย์แตกต่างกัน 2.ช่องทางการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ เป็นการสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ และพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 25% 3.ช่องทางรายการขายสินค้าของอาร์เอสมอลล์ ผ่านรายการต่างๆ ของช่องในสัดส่วน 20% และ 4.ช่องทางการจัดกิจกรรมอีเวนต์ 5%--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 17 เม.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--