กสทช.จ่อสรุปภายในสัปดาห์นี้ มาตรการช่วยนักเรียนช่วงโควิด

 “กสทช.” จ่อสรุปภายในสัปดาห์นี้ มาตรการช่วยนักเรียนนักศึกษา Learn from Home ช่วงโควิดใน 3 ช่องทาง ทีวีดาวเทียม 12 ช่อง-ทีวีดิจิทัลช่อง NBT-เน็ตชายขอบ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานกสทช.จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการออกมาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้สามารถเรียนจากที่บ้านได้ หลังจากที่ได้หารือร่วมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
          โดยเบื้องต้นจะออกมาตรการช่วยเหลือใน 3 ช่องทาง ในด้านการศึกษาออนไลน์จากที่บ้าน (Learn from Home) ประกอบด้วย 1.เรียนผ่านทีวีดาวเทียม 12 ช่อง 2.เรียนผ่านทีวีดิจิทัลทางช่อง NBT หมายเลข 2 และ 3.เรียนผ่านบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส และโมบายล์ อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส ด้วยโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด
          “เดิมจะให้ Learn from Home ผ่านโครงการเน็ตชายขอบเพียงช่องทางเดียว เนื่องจากมีการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนไปแล้วจากโครงการเน็ตชายขอบ แต่เมื่อดูจำนวนที่ให้บริการได้ก็กลัวว่าจะไม่ครอบคลุม จึงต้องมีการให้บริการผ่านระบบทีวีดาวเทียมและทีวีดิจิทัลควบคู่กันไป” นายฐากร กล่าว
          ในส่วนของโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 แห่ง แต่สามารถใช้งานจริงได้เพียง 2,936 แห่ง โดยหักหมู่บ้านที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ไม่สามารถส่งมอบโครงการได้ เนื่องจากไม่แล้วเสร็จ และการใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่ตรงตามเงื่อนไข (TOR) จำนวน 901 แห่ง จากนั้นหักหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนจำนวน 54 แห่ง และหมู่บ้านที่ไม่ขอรับบริการมีจำนวน 29 แห่ง
          สำหรับเนื้อหาตาม TOR ทางกสทช.ได้ชี้แจงชัดเจนถึงเงื่อนไขในการรับงานเพื่อจ่ายเงินค่าจ้างตามที่คณะที่ปรึกษาเห็นชอบ ได้แก่ อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนจุดบริการที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ Internet Node (OLT) ตู้พัก SDP (Aerial Outdoor Splitter) ชุดหัวต่อ (Aerial Straight Joint Closure) สายใยแก้วนำแสง (Drop Optical) 2 แกน ที่ต้องให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ USO Network และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) หมู่บ้าน กับโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล (รพ.สต.) ตามจำนวนจุดบริการที่ได้ตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องและมีคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาเดิม
          นอกจากนี้ ต้องให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังจุดบริการของการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) และกลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งสำนักงานกสทช.ได้รับมอบบริการจากผู้ให้บริการกลุ่มดังกล่าวแล้ว รวมทั้งการคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบ Dynamic IP แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่อาศัยในพื้นที่ในอัตราที่กำหนดของสัญญาเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาบริการระยะที่ 2