รายงานพิเศษ: 3 ค่ายมือถือรับอานิสงส์สิทธิ์เน็ตฟรี

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เห็นชอบแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะวิกฤติจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ด้วยการให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มอีก 10 GB ฟรีเป็นเวลา 30 วัน โดยเปิดให้ใช้สิทธิ์มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา
          โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ประชาชน 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ โดยซิมทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินที่ใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเกินกว่า 10 GB จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ แต่อย่างไรสิทธิ์ดังกล่าวมีเวลากดรับสิทธิ์ได้จนถึง 30 เม.ย. 2563 เวลา 24.00 น.
          ขณะที่เน็ตบ้าน กสทช. และผู้ให้บริการทุกรายได้อัพสปีดเน็ตบ้านเป็น 100 Mbps ฟรี 30 วัน ให้แก่ประชาชน 12 ล้านครัวเรือนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์
          สำหรับโครงการเน็ตฟรี ทาง กสทช.ได้วางเงินงบประมาณราว 3 พันล้านบาท  เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย Work From Home โดยจะจ่ายให้ค่ายมือถือ 100 บาทต่อสิทธิ์ และค่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 50 บาทต่อสิทธิ์ โดยการชำระเงินจะหักจากส่วนแบ่งรายได้ที่บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) ที่ทาง Operators ต้องนำส่งให้แก่ กสทช.
          โดยปัจจุบัน ADVANC มีจำนวนลูกค้ามากสุด ซึ่งมีลูกค้ามือถือ 42 ล้านราย และลูกค้าเน็ตบ้าน 1 ล้านราย รองลงมาคือ TRUE มีลูกค้ามือถือ 30.6 ล้านราย และลูกค้าเน็ตบ้าน 3.8 ล้านราย และ DTAC มีลูกค้ามือถือ 20.6 ล้านราย
          ทั้งนี้กำหนดให้มีผู้มาใช้สิทธิ์มือถือ 30 ล้านรายคิดตามสัดส่วนลูกค้า คือ ADVANC คาดจะมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 13.5 ล้านราย ต่อมา TRUE คาดจะมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 9.9 ล้านราย และ DTAC คาดจะมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 6.6 ล้านราย
          ดังนั้นมีการวิเคราะห์ว่าทั้ง 3 ค่ายมือถือจะได้เงินจากทาง กสทช.ที่มีการช่วยเหลือประชาชนใช้สิทธิ์เพิ่มเน็ตมือมือ 10 GB ฟรี รวมกับเน็ตบ้านตามนโยบาย Work From Home  เนื่องด้วยต้องมาจ่ายให้ค่ายมือถือ !!! โดยคาด ADVANC จะได้รับเงินจากโครงการจำนวน 1,400 ล้านบาท รองลงมา TRUE จะได้รับเงินจากโครงการจำนวน 1,175 ล้านบาท และ DTAC จะได้รับเงินจากโครงการจำนวน 663 ล้านบาท
          ผลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มฐานกำไรของทั้ง 3 ราย โดย ADVANC คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.53 บาท ต่อมา TRUE คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.04 บาท และ DTAC คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.28 บาท
          แล้วหากย้อนไปดูจากข้อมูลการใช้ดาต้าผ่านโทรศัพท์มือถือของคนไทยในช่วงเดือน มี.ค. 2563 รวบรวมจากผู้ให้บริการทั้ง 3 ค่าย ในภาพรวมของการใช้งานทั้ง 3 ค่ายมียอดรวมทั้งสิ้น 795,236 เทราไบท์ (TB) จากเดือน ก.พ. 2563 ที่มียอดรวม 715,509 เทราไบท์ หรือเพิ่มขึ้น 11.14% ถือว่าอยู่ในระดับสูง เนื่องจากมาตรการรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และหลายคนมีการทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้น
          ส่วนรายละเอียดการให้งานทั้ง 3 ค่าย อย่าง ADVANC ในช่วงเดือน ก.พ. 2563 มียอดการใช้งาน จำนวน 358,000 เทราไบท์ และสูงขึ้นในเดือน มี.ค. 2563 มียอดใช้งาน 402,000 เทราไบท์ หรือเพิ่มขึ้น 12.29%
          รองลงมา TRUE แจ้งว่าในเดือน ก.พ. 2563 มียอดการใช้งาน 300,000 เทราไบท์ และสูงขึ้นในเดือน มี.ค. 2563 ที่มียอดใช้งาน 330,000 เทราไบท์ เพิ่มขึ้น 10%
          ท้ายสุด DTAC แจ้งว่าในเดือน ก.พ. 2563 มียอดการใช้งาน 57,509 เทราไบท์ และสูงขึ้นในเดือน มี.ค. 2563 มียอดใช้งาน 63,236 เทราไบท์ เพิ่มขึ้น 9.95%
          ปัจจัยข้างต้นถือเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้น ADVANC, TRUE และ DTAC นอกเหนือจากผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19 ที่มีน้อยมากอยู่แล้ว !!!