"ดีป้า"ลุยงบเฟส3ติดอาวุธคนดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ "ดีป้า"เคาะมาตรการระลอก 3 เร่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนและ บุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการส่งเสริมใน 3 ด้าน ทั้งกำลังคน ภัยไซเบอร์ และ ดาต้า อนาไลติกส์ ผ่านการเรียนออนไลน์ หวังช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนงาน-หางานใหม่ หลังได้รับโควิด-19 พ่นพิษ
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า   ดีป้าได้ปรับ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 พร้อมส่งมาตรการช่วยเหลือ หรือ การอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ดีป้า ดิจิทัล แมนพาวเวอร์ ฟันด์) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น มาตรการระยะ3 แบ่งเป็น 3 ด้านประกอบด้วย
          1.การส่งเสริมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล โดยดีป้าตั้งเป้าพัฒนากำลังคน และบุคลากรดิจิทัลไม่น้อยกว่า 700 รายทั่วประเทศ โดยมีกลุ่ม เป้าหมายอยู่ที่บุคลากรทางการศึกษา อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา รวมถึงพนักงาน แรงงาน ลูกจ้าง ในอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่ง ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 5 โครงการ ภายใต้กลุ่มหลักสูตร ห้องเรียนโค้ดดิ้ง โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 เม.ย. 2563
          ส่วนการส่งเสริมทักษะด้านไซเบอร์ ซิเคียวริตี้นั้น เขา เสริมว่า ดีป้า ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเสริมทักษะด้านดังกล่าวจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ป้องกันรับมือภัยออนไลน์ เกมเมอร์สร้างความตระหนักรู้ หล่อหลอมเกมเมอร์น้ำดี โปรแกรมเมอร์ต่อยอดทักษะเข้าสู่สาย White Hacker และเอสเอ็มอีพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ โดยตั้งเป้าพัฒนาทักษะแก่กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,250 ราย ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พ.ค.2563
          ขณะที่การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดาต้า อนาไลติกส์จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนทำงาน นักศึกษาที่กำลังจะจบ-จบใหม่ ไม่น้อยกว่า 400 คน โดยลักษณะโครงการจะให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรดิจิทัล รองรับความต้องการของประเทศในหลักสูตรระดับดิจิทัล โปรเฟสชั่นแนล สาขาการวิเคราะห์ข้อมูล (ดาต้า อนาไลติกส์) และอัพสกิลด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเปิดรับ ข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย. 2563