10 สุดยอดรัฐวิสาหกิจ

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของกิจการฯ รวม 4,307 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-มี.ค.2563) รวม 101,173 ล้านบาท คิดเป็น 101% ของประมาณการส่วนเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมหรือ 54% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท
          สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยนำส่งรายได้แผ่นดินคิดเป็น 92% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด ได้แก่ 1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 26,055 ล้านบาท 2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 18,301 ล้านบาท 3.บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 13,139 ล้านบาท 4.บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,500 ล้านบาท
          5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 5,733 ล้านบาท 6.ธนาคารออมสินจำนวน 5,409 ล้านบาท 7.การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 4,020 ล้านบาท 8.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,891 ล้านบาท 9.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 3,839 ล้านบาท 10.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท และส่วนอื่นๆอีก 7,872 ล้านบาท.