MUTUAL FUND: เปิดโผ 24 หุ้น เป้าหมาย SSF ต้องช้อป

 มิติหุ้น ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า จากการที่ บลจ.หลายแห่งเริ่มขายกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ออกมาทดแทนกองทุนรวม LTF เน้นการจัดการเงินออม เพื่อวัยเกษียณ และยังช่วยประหยัดภาษี ในช่วง 1 เม.ย.. 30 มิ.ย.63 นั้น นักวิเคราะห์หลายแห่งได้ประเมินว่า จะผลักดันให้มีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นราว 6 หมื่นล้านบาท
          ชี้เป้า 24 หุ้นเข้าตากองทุน
          โดยฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย พลัส ระบุว่า หุ้นที่เข้าข่ายความสนใจของ ผู้จัดการกองทุนเพื่อการออมนั้น มีจำนวนทั้งสิ้นถึง 24 หลักทรัพย์ด้วยกัน ซึ่งหากประเมินความน่าสนใจโดยอิงจากทั้งขนาดมาร์เก็ตแคป และราคาพื้นฐานที่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายปันผลในภาวะแบบนี้เฉลี่ยราว 5-8% ต่อปี
          นำโดย PTT ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 42 บาท(Upside 36.6%) PE 14.20 เท่า และอัตราการจ่ายปันผลที่ 5.20% ต่อปี, PTTEP ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 110 บาท (Upside 63%) PE 8.7 เท่า และอัตราการจ่ายปันผลที่ 6.67% ต่อปี
          ถัดมาคือ BAM ราคาเป้าหมาย 31 บาท(Upside 55%) PE 13.19 เท่า และอัตราการจ่ายปันผลที่ 4.55% ต่อปี, TISCO ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 73 บาท (Upside 4.7%) PE 8.99 เท่า และอัตราการจ่ายปันผลที่ 9.68 % ต่อปี และINTUCH ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 82.50 บาท(Upside 65 %) PE 13.32 เท่า และ อัตราการจ่ายปันผลที่ 5.18 % ต่อปี
          KTAM เสิร์ฟ 2 กองพิเศษ
          ด้านนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSF Extra) จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KTESGS-SSFX) และ กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KT70/30S-SSFX) ในระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2563 นี้
          ครบกลยุทธ์เชิงรุกและรับ
          สำหรับ กองทุน KTESGS-SSFX เป็นกองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในตราสารทุน โดยจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management  Strategy) และเน้นให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR))
          ส่วนกองทุน KT70/30S-SSFX เป็นกองทุนรวมผสม มีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลท. และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เน้นบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management Strategy)
          ทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงิน ปันผล และไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อ และซื้อได้ 3 เดือน ระหว่างวันที่  1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563 เท่านั้น สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย