บอร์ดดีอีสั่งกสทช.นำเงินUSO หนุนมาตรการใช้เน็ตฟรี1เดือน

“บอร์ดดีอี” สั่ง กสทช.นำเงินกองทุน กทปส.วงเงิน 3,000 ล้านบาท หนุนมาตรการใช้เน็ตฟรี ช่วยเหลือประชาชนช่วง Work from Home จากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 1 เดือน ชงเข้า ครม.รับทราบวันนี้ ฟาก “กสทช.” คาดเปิดลงทะเบียนวันที่ 2-9 เม.ย.นี้ ก่อนให้บริการได้วันที่ 10 เม.ย.นี้
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) วาระเร่งด่วน เมื่อวานนี้ (30 มี.ค. 2563) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม รวมทั้งสนับสนุนการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต ตามที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วาระพิเศษเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 มีมติเห็นชอบ 2 ส่วน
          โดยประกอบด้วย 1.สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 กิกะไบต์ต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมายต่อ 1 ผู้ให้บริการ และ 2.สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน เป็นเวลา 3 เดือน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ โดยกรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว (Download) 100 Mbps
          ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว บอร์ดดีอีมีมติให้ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) เพื่อช่วยเหลือประชาชนเฉพาะเดือนแรก จำนวน 30 ล้านเลขหมาย โดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบในวันนี้ (31 มี.ค. 2563) ต่อไป
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว คาดว่าจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 2-9 เม.ย. 2563 โดยการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ คาดว่าจะให้บริการได้ประมาณวันที่ 10 เม.ย. 2563
          โดยในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 กสทช.จำเป็นต้องออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งเงินสนับสนุนส่วนนี้ เป็นงบเดิมสำหรับดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ แต่เนื่องจากโครงการบางส่วนมีความล่าช้าในการติดตั้ง จึงนำเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือประชาชนก่อน โดย กสทช.จะสนับสนุนในเดือนแรก ส่วนเงินสนับสนุนในเดือนที่ 2 และ 3 จะมีการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อตอบสนองมาตรการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ของรัฐบาล เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19