คนไทยแห่ใช้อินเตอร์เน็ตพุ่งทะลัก เฉลี่ย10ชั่วโมง22นาทีต่อคนต่อวัน

อ็ตด้า เผย ปี 2562 คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 22 นาทีต่อวัน เพศทางเลือกครองแชมป์ใช้นานที่สุดต่อวัน ขณะที่ Gen Y ครองแชมป์ ใช้มากที่สุด 5 ปีซ้อน ชี้กิจกรรมออนไลน์สุดฮิต "สั่งอาหาร-ชำระเงิน-รับ ส่งสินค้าพัสดุ-ดูหนังฟังเพลง-ใช้บริการรถโดยสาร"
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ตด้า ได้เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 150% ส่งผลให้ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 47.5 ล้านคน หรือ 70% ของจำนวนประชาชนทั้งหมด โดยผลการสำรวจพบว่า มีคนไทยเข้ามาตอบแบบสอบถาม 17,242 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้น 17 นาทีต่อวัน จากปี 2561 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นเทียบกับชั่วโมงการใช้งาน พบข้อมูลดังนี้ เพศทางเลือกครองแชมป์ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด 11 ชั่วโมง 20 นาที รองลงมาคือ เพศชาย 10 ชั่วโมง 25 นาที และเพศหญิง 10 ชั่วโมง 17 นาที
          สำหรับประเด็น Generation พบว่า Gen Y (19-38 ปี) ครองแชมป์การใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน โดยมีชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ต 10 ชั่วโมง 36 นาที รองลงมาได้แก่ Gen Z (ต่ำกว่า 19 ปี) อยู่ที่ 10 ชั่วโมง 35 นาที ส่วน Baby Boomer (55-73 ปี) อยู่ที่ 10 ชั่วโมง และ Gen X (39-54 ปี) อยู่ที่ 9 ชั่วโมง 49 นาที ตามลำดับ ขณะที่เรื่องอาชีพพบว่าไม่ว่าอาชีพใดก็ใช้อินเตอร์-เน็ตแทบไม่ต่างกัน โดยนักเรียน/นักศึกษา ใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุด อยู่ที่ 10 ชั่วโมง 50 นาที รองลงมาคือ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 10 ชั่วโมง 38 นาที เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 10 ชั่วโมง 34 นาที คนว่างงาน/ไม่มีงานทำ 10 ชั่วโมง 32 นาที อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ 10 ชั่วโมง 30 นาที ตามลำดับ
          ในด้านพื้นที่การใช้งาน พบว่า มีชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ตใกล้เคียงกัน ภาคเหนือมีจำนวนชั่วโมงการใช้อยู่ที่ 10 ชั่วโมง 31 นาที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ชั่วโมง 28 นาที ภาคกลาง 10 ชั่วโมง 19 นาที กรุงเทพฯ 10 ชั่วโมง 19 นาที และภาคใต้ 10 ชั่วโมง 17 นาที ซึ่งอาจเป็นผลมาจากนโยบายเน็ตประชารัฐ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 24,700 หมู่บ้าน และบริการ Free WI-FI ที่ครอบคลุมชุมชน 10,000 จุด ทำให้คนในทุกพื้นที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทั่วถึง
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 91.2% ใช้อินเตอร์เน็ตไปกับ Social Media (Facebook, Line, Instagram) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมยอดฮิต 7 ปีซ้อน รองลงมาคือ ดูหนัง ฟังเพลง 71.2% ค้นหาข้อมูลออนไลน์ 70.7% รับ-ส่งอีเมล 62.5% และการชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ 60.6% และปี 2562 เป็นปีแรกที่การชำระเงินติด 1 ใน 5 ของกิจกรรมยอดฮิต สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ Online payment services ของไทยที่เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมออนไลน์ที่กำลังมาแรง และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นหากเทียบกับปี 2561 คือ การสั่งอาหารออนไลน์ได้รับความนิยมมากสุด เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 15.1% รองลงมาคือ การชำระค่าสินค้าและบริการใช้บริการเพิ่ม 11.4% และการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น 11.0% ตามลำดับ
          ทั้งนี้ ช่องทางที่ผู้ซื้อเลือกใช้เพื่อซื้อสินค้ามากที่สุด คือ e-Market place ได้แก่ Shopee 75.6% รองลงมาคือ Lazada 65.5% และ Social Media ได้แก่ Facebook Fanpage 47.5% และ Line 38.9% ต่างจากช่องทางที่ผู้ขายนิยมใช้เพื่อขายของออนไลน์มากที่สุด คือ Facebook Fanpage 64.0% รองลงมาคือ Shopee 43.1% และ Line 39.5% และยังพบว่าคนไทยนิยมใช้ ไลน์ ติดต่อสื่อสาร 98.5% รองลงมาคือ Facebook Messenger, Face Time และ What App ตามลำดับ
          ผลการสำรวจพบว่า ปัญหากวนใจในการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดคือ โฆษณาออนไลน์รบกวนการใช้งาน 78.5% รองลงมาคือความล่าช้าในการเชื่อมต่อ 68.7% ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ 35.8% แต่ผู้ตอบแบบสอบถาม 73.3% ยังคงเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูงนี้เป็นผลมาจากความเอาใจใส่ในมาตรการลดภัยคุกคามออนไลน์ต่างๆ เช่น จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย เพื่อลดปัญหาข่าวปลอม.