"อัพสปีดเน็ต"ฟรี1เดือนชงครม.วันนี้

กรุงเทพธุรกิจ  บอร์ดดีอี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเน็ตมือถือ-เพิ่มสปีดบรอดแบนด์บ้าน หนุนประชาชนเวิร์ค ฟรอม โฮม ให้เน็ตฟรี 10 กิก สั่งกสทช. รับหน้าที่ดึงเงินทุนกองทุน กทปส.เจียดงบ สนับสนุน 1 เดือนคาดต้องใช้เงิน 3,000 ล้านบาท ดีเดย์เริ่ม 10 เม.ย.นี้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังประชุม คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) วานนี้ (30 มี.ค.) วาระพิเศษเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนทุกระดับ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าตามที่เคยเสนอมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (โมบาย บรอดแบนด์)  เพิ่ม 10 กิกะไบต์ ต่อคนต่อเดือน ให้ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ จำนวน 30 ล้านเลขหมาย คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเลขหมายละ 100 บาท คาดว่าใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท
          โดย กสทช.จะสนับสนุนวงเงินโครงการในเดือนแรก มีเงื่อนไขการสนับสนุน 1 หมายเลข จะได้รับ 1 สิทธิ ผู้ขอรับสิทธิต้องเป็นบุคคลเท่านั้น เจ้าของหมายเลขต้องเป็นคนไทย การลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับหมายเลขโทรศัพท์ และกรณีใช้บริการรายเดือนที่มีเลือกแพ็คเกจระดับสูงสุดไว้แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ จากนี้ จะขอให้โอเปอเรเตอร์แจ้งข้อมูล เพื่อยืนยันว่า ไม่สามารถเพิ่มสิทธิได้
          ส่วนการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (ฟิกซ์ บรอดแบนด์) ให้ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (คาปาซิตี้) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้  และกรณีบริการเอฟทีทีเอ็กซ์ให้ได้ระดับความเร็ว (ดาวน์โหลด) 100 เมกะบิตต่อวินาที จะช่วยเหลือได้ประมาณ 2 ล้านครัวเรือน โดยหักเป็นค่าใช้จ่าย จากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนประมาณวันที่ 2-9 เม.ย.นี้ โดยคาดว่าการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่คาดว่าจะให้บริการได้ประมาณวันที่ 10 เม.ย.นี้
          "ผลประชุมวันนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (31 มี.ค.) เพื่อให้รับทราบมติของกรรมการดีอี สำหรับที่มาของเงินส่วนนี้เป็นเงินที่รอไว้ใช้ในการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ แต่เนื่องจากโครงการบางส่วนมีความล่าช้าในการติดตั้งที่บมจ.ทีโอทีจึงนำเงินมาช่วยเหลือประชาชนก่อน โดยกสทช.จะสนับสนุนในเดือนแรก เพื่อตอบสนองมาตรการให้ประชาชนอยู่บ้านแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด-19 และในภาวะวิกฤตินี้ จำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมา"