กสทฯพลิกวิกฤติปรับสู่"อีบิซิเนส"เต็มรูปแบบ

 กรุงเทพธุรกิจ กสทฯเผยหลังให้พนักงานเวิร์ค ฟรอม โฮม ยังมีขลุกขลักบ้างในตัวระบบแต่ทุกอย่างไปได้สวย ระบุหลังจากไวรัสสงบแนวทางการทำงานของคนจะเปลี่ยนไป พร้อมอัพเกรดธุรกิจโดยใช้ไอทีนำถือเป็นโอกาสใหม่ของตลาดด้วย
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าว จาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้มีคำสั่งให้พนักงานทำงานที่บ้าน จากการทดลองทำงานที่บ้านมาประมาณ 3-4 วัน ก็พบปัญหาอุปสรรคของพนักงานในการใช้เทคโนโลยีอยู่บ้าง เพราะอุปกรณ์ในการประชุมเมื่อมีการดาวน์โหลดพร้อมกัน ระบบก็มีขัดข้องเล็กน้อยจึงต้องค่อยๆปรับ อีกเรื่องคือความคล่องในการใช้งาน เนื่องจากแต่ละคนมีขีดจำกัดในการใช้งานแตกต่างกัน อายุก็เป็นผลต่อการใช้งาน ยาก ง่าย แตกต่างกัน แต่เชื่อว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้มองว่าเป็นเรื่องท้าทาย ทำให้รู้ว่ามีความพร้อมหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยี
          อย่างไรก็ตาม เมื่อเหตุการณ์นี้เบาบางลง เชื่อว่าการทำงานของประชาชนจะเปลี่ยนไป เพราะมีความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีแล้ว ในส่วนของกสทฯก็จะพยายาม ขับเคลื่อนองค์กรด้วยอีบิซิเนส ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดี ที่ช่วยในการปรับตัวของทุกองค์กรด้วย ดังนั้น เมื่อมีความเคยชินจะรู้ว่ามีความสะดวกสบาย ซึ่งกระจายไปยังกลุ่มคนสูงอายุด้วย จึงเป็นโอกาสทางการตลาดในอนาคตอย่างแน่นอน
          เขา กล่าวเพิ่มเติมว่า กสทฯในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมให้กับภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมามีการขอใช้บริการกันมาอยู่แล้ว และจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะมีการขยายความจุเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วย และ บริษัทก็มีอุปกรณ์ที่รองรับตามพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด
          นอกจากนี้ บริษัทจะมองถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายไอทีของแต่ละกระทรวง เพื่อวางระบบให้และสอนการทำงานในครั้งเดียวให้ทำงานได้ทันที เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ว่า ทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ต้องทำระบบให้ทุกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการทำ แต่จำเป็นต้องทำ รวมถึงระบบที่รองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องมีการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้มีช่องทางกลางในการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้
          ซึ่งโดยปัจจุบันทุกคนต่างมี แอพพลิเคชั่นในการช่วยกันรายงาน ทำให้บางครั้งข้อมูลอาจจะไม่เรียลไทม์ ทำให้สังคมเกิดความสับสน ซึ่งอนาคตต้องมีการหารือกันว่า ในด้านของกสทฯเองนั้นจะช่วยในเรื่องสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอย่างไร เพื่อให้เกิดการ บูรณาการร่วมกัน
          "สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คนที่ทำได้คือคน ต้องมีความรับผิดชอบ เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้คนทำงานง่ายขึ้น ดังนั้นคนทุกคนต้องช่วยกัน" กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ กล่าว