"ดีป้า"จัดเปิดตัว มัคคุเทศก์ดิจิทัล ชุมชนท่าฉลอม

ที่ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนบ้านท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ "ดีป้า" จัดงานเปิดตัว "โครงการมัคคุเทศก์ดิจิทัล ที่ชุมชนท่าฉลอม" มีนายรัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ "ดีป้า" เป็นประธานเปิดงาน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังสตรี นักเรียนและประชาชนในเขต ต.ท่าฉลอม เข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถทราบถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งของเมืองท่าฉลอมได้ โดยผ่านการสแกนป้ายคิวอาร์โค้ดที่ติดไว้ตามสถานที่นั้นๆ รวม 25 แห่ง คาดจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการของชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ร้อยละ 5 ของรายได้จะนำเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนท่าฉลอม
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 26 มี.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--