ชูเพิ่มเน็ตบ้าน-มือถือฟรี

 พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าหลังหารือกับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อหามาตรการเร่งด่วนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
          ที่ประชุม กสทช. นัดประชุมวาระพิเศษช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมการทำงานที่บ้าน ให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ เพิ่ม 10 GB (กิกกะไบต์) ต่อคนต่อเดือน
          ผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมายเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้ฐานลูกค้าที่มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และประชาชนจะสามารถรับสิทธิได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านของผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่ คาดว่าจะสามารถสนับสนุนประชาชนให้เข้าร่วมมาตรการนี้ประมาณ 50 ล้านเลขหมาย และผู้ใช้เน็ตบ้านเพิ่มความเร็วเป็น 100 Mbps เป็นเวลา 3 เดือน เช่นกัน