กสทช.ผนึกAWNบริการ"โมบายไอดี"

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กสทช.ร่วมกับกรมสรรพากร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN (เครือAIS) บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ธนาคารกรุงเทพ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกในชื่อ Mobile ID หรือ "แทนบัตร"
          นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จะสามารถทยอย เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ "แทนบัตร" หรือ "Mobile ID" กับบริการภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ภายในไตรมาส 2 ของปี 2563 ได้แก่ กรมสรรพากร บริษัท กสท โทรคมนาคม CAT และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า  กรมสรรพากรจะนำระบบ Mobile ID มาใช้สำหรับการพัฒนาการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
          พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า การนำ Mobile ID มาใช้จะช่วยพัฒนาการให้บริการของ CAT ในช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะการบริการที่จำเป็นกับพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ
          ส่วนนายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร AIS กล่าวว่า เอไอเอสมีความยินดีที่จะพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนด้วย Mobile ID ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ด้วย รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศ
          นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ในส่วนของธนาคารจะต่อยอด การพัฒนาบริการร่วมกับพันธมิตร เพิ่มขึ้น ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร และบริการออนไลน์ของธนาคาร