ดีอีเอส-ค่ายมือถือเล็งเวิร์คแอทโฮมรับมือ"โควิด-19.

 กรุงเทพธุรกิจ  "ดีอีเอส" ประสานความร่วมมือเอกชน หวังบูรณาการการทำงาน ร่วมกันในภาวะวิกฤติจากพิษโควิด-19 เตรียมส่งโซลูชั่น เวิร์ค แอท โฮม มาเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมบุคลากรทั้งภายใน-นอกให้บริการฟรี 6 เดือน ให้สามารถติดต่อประสานงาน แก้ไขเอกสาร จัดเก็บเอกสาร รวมถึงประชุมหารือร่วมกันได้ทุกที่
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย รัฐบาลได้สั่งการให้ส่วนราชการและ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมากระทรวง ดีอีเอสเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องปัญหาสุขภาพของคนไทยที่มีความเสี่ยงกับสถานการณ์ การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึง การปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าว
          ทั้งนี้ จึงได้ประชุมหารือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ 3 บีบี รวมถึงผู้ผลิตซอฟต์แวร์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ไมโครซอฟท์ ซิสโก้ และกูเกิล เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตและมีการนำซอฟต์แวร์ที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว นี้ ประกอบด้วย Microsoft Team, WebEx Team และ Hangout
          โดยเบื้องต้นคาดว่า จะเริ่มดำเนินการ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะสนับสนุนการให้บริการ อินเทอร์เน็ตแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และผู้ผลิตซอฟต์แวร์ได้ให้บริการเครื่องมือในการทำงานร่วมกันของบุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงานโดยเป็นการให้บริการโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้สามารถติดต่อประสานงาน แก้ไขเอกสาร จัดเก็บเอกสาร รวมถึงประชุมหารือร่วมกันได้ ทุกที่ ตลอดเวลา
          ดีอีเอสได้ตระหนักถึงการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยเช่นกัน